Detail hesla - Antileprotika

AntileprotikaSlovníková definice
V léčbě lepry je užíván dapson; v ČR je v současnosti k dispozici ve specifickém léčebném programu látka klofazimin. Obě látky se obvykle užívají v kombinaci s rifampicinem; eventuálně pouze dapson s rifampicinem u paucibacilární lepry. Dapson pravděpodobně působí prostřednictvím inhibice tvorby folátu; účinek klofaziminu není zcela objasněn (interference s mykobakteriální DNA?). Kombinace zmíněných přípravků má význam především v prevenci rozvoje rezistence. Nežádoucími účinky dapsonu jsou hemolýza, methemoglobinemie, alergická dermatitis či neuropatie, u klofaziminu pak diskolorace lézí a kůže (rudohnědá až černá) či zažívací potíže. Účinek proti Mycobacterium leprae vykazují rovněž ofloxacin, minocyklin a klaritromycin, které jsou tak k dispozici jako léčba druhé volby.


Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster