Detail hesla - Hormony zadního laloku hypofýzy

Hormony zadního laloku hypofýzySlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Zadní lalok hypofýzy (neurohypofýza) uvolňuje peptidické hormony oxytocin a vazopresin, které jsou syntetizovány v jádrech hypotalamu a do hypofýzy dopraveny axony neuronů. Oxytocin indukuje a stimuluje děložní činnosti v těhotenství a během porodu. Citlivost dělohy na oxytocin se během gravidity výrazně mění, velmi nízká je na začátku těhotenství, maxima dosahuje v době termínu porodu. V době laktace zvyšuje oxytocin ejekci, nikoli však sekreci mléka. Oxytocin se terapeuticky využívá zejména v porodnictví pro indukci porodu, k zesilování slabých stahů děložních bez anatomické překážky v porodních cestách a při dalších porodních komplikacích. Dalšími indikacemi jsou hypotonie a atonie dělohy po porodu nebo potratu a galaktokinetikum při retenci mléka v prvních dnech šestinedělí. Karbetocin je dlouhodobý agonista oxytocinu. Stejně jako oxytocin se selektivně váže na oxytocinové receptory v hladké svalovině dělohy a stimuluje rytmické kontrakce dělohy, zvyšuje frekvenci již existujících kontrakcí a zvyšuje tonus děložní svaloviny. Jeho výhodou je možnost podání v jednorázové dávce, která je srovnatelná s několikahodinovou infuzí oxytocinu.

Vazopresin (antidiuretický hormon, ADH) hraje důležitou roli v udržování vody v organismu, má antidiuretické a vazopresické působení. Jeho nedostatek se projeví diabetem insipidus, v případě necitlivosti buněk distálního tubulu ledvin na jeho působení se hovoří o tzv. nefrogenním diabetes insipidus. Terapeuticky se využívají jeho analoga, desmopresin se liší náhradou jedné aminokyseliny. To má za následek podstatně delší působení (hodiny na rozdíl od minut u vazopresinu) a také minimální vliv na krevní tlak při klinicky používaných dávkách. Díky své potenci ho lze podávat i perorálně, kdy se absorbuje zhruba 0,1 % podané dávky. Dále se podává ve formě nosního spreje. Terapeuticky se používá k léčbě centrálního diabetes insipidus, k léčbě nočního pomočování u dětí s normální koncentrační schopností ledvin a k symptomatické léčbě nykturie dospělých. Terlipresin, rovněž syntetický analog vazopresinu, má především výrazný vazokonstrikční a protikrvácivý účinek. Nejvýraznějším účinkem je pokles průtoku krve ve splanchnické oblasti, čímž dochází ke snížení průtoku krve játry a poklesu portálního tlaku. Antidiuretický účinek terlipresinu se projevuje minimálně. Terlipresin se používá k zástavě krvácení z trávicího a urogenitálního ústrojí, například z jícnových varixů, gastrických a duodenálních vředů, při funkčních a jiných metroragiích, při porodu a potratu či u krvácení při chirurgických výkonech. Další analoga s podobným účinkem jsou lypresin či ornipresin.

J. Slíva, M. Votava

Převzato z
Slíva J., Votava M.
Farmakologie. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster