Detail hesla - Léčiva používaná v porodnictví

Léčiva používaná v porodnictvíSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Význam oxytocinu pro stimulaci porodu či laktace byl již zmíněn výše. V adenohypofýze je produkován hormon prolaktin, který se rovněž podílí na sekreci mateřského mléka. V průběhu porodu se spolu s poklesem hladin estrogenů zvyšují koncentrace prolaktinu a spouští se sekrece mléka. Prolaktin rovněž inhibuje tvorbu gonadorelinů, což inhibuje ovulaci, a kojení tak lze do jisté míry považovat za přirozenou antikoncepci. Uvolňování prolaktinu je inhibováno dopaminem, a proto léčiva, která mají antidopami nergní aktivitu, (např. antipsychotika) zvyšují hladiny prolaktinu, a způsobu jí tak typické nežádoucí účinky, jako jsou galaktorea či poruchy menstruačního cyklu. Terapeuticky se prolaktin nepoužívá a v praxi se používají zejména inhibitory jeho sekrece, jako jsou bromokriptin, kabergolin či chinagolid. Jedná se o agonisty dopaminergních receptorů, kteří inhibují sekreci prolaktinu z hypofýzy. Vzhledem k dopaminergní aktivitě jsou tyto látky účinné i u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou chorobou. Používají se k inhibici laktace, k léčbě hyperprolaktinemie u mužů a žen s hypogonadismem či k symptomatické léčbě pacientů s nádorem produkujícím prolaktin. Bromokriptin a kabergolin jsou deriváty námelových alkaloidů, a proto je jejich zejména chronické podávání vyšších dávek zatíženo výskytem mnoha nežádoucích účinků. Charakteristickým nežádoucím účinkem je vznik fibrotických změn v retroperitoneu, na pleuře, srdečních chlopních či v plicích. Z tohoto důvodu jsou tyto látky zejména v terapii Parkinsonovy choroby opouštěny.

Uterotonika jsou látky, které zesilují kontrakce dělohy v průběhu porodu a zvyšují relaxaci děložního hrdla. Základním uterotonikem je oxytocin, dále se v této indikaci používají námelové alkaloidy a syntetické prostaglandiny. Methylergometrin je polosyntetický derivát přirozeného námelového alkaloidu ergometrinu s velmi rychle nastupujícím uterotonickým účinkem. Pro svůj rychle nastupující účinek je vhodnější než ergometrin, který se používá minimálně. Methylergometrin je indikován k akutní léčbě i prevenci akutního děložního krvácení z hypotonie a atonie myometria po porodu, po evakuaci či revizi dutiny děložní po potratu, k vedení třetí doby porodní a k involuci dělohy v šestinedělí. Z derivátů prostaglandinů se používá zejména dinoprost, dinoproston a karboprost. Prostaglandiny stejně jako oxytocin stimulují myometrium a uvolňují děložní hrdlo. Dinoprost a karboprost se používají v intravenózní formě k indukci porodu či potratu a k léčbě poporodního krvácení způsobeného děložní atonií. Dinoproston se používá ve formě vaginálních tablet a gelů k vyvolání zrání děložního hrdla u žen, u nichž bylo rozhodnuto o indukci porodu.

Jako tokolytika se označují přípravky, které tlumí děložní kontrakce. Mezi v současnosti používaná tokolytika patří beta2-mimetika a antagonisté oxytocinu. Hexoprenalin je beta-2-mimetikum, které tlumí kontrakční aktivitu dělohy a snižuje nebo zcela zastavuje frekvenci a intenzitu děložních stahů. Používá se v intravenózní i perorální formě dlouhodobě od 20. týdne těhotenství při hrozbě potratu či předčasného porodu. Dále se používá k oddálení porodu při nepřipravenosti porodních cest. V této indikaci lze využít i další látky z této skupiny, jako jsou např. fenoterol, salbutamol či terbutalin. Atisoban je syntetický peptid, který reverzibilně inhibuje děložní kontrakce kompetitivní antagonizací účinku oxytocinu na jeho receptorech. Působí částečně i antagonisticky na receptorech pro vazopresin. Obdobně jako předešlá tokolytika se používá k oddálení hrozícího předčasného porodu. Beta-2-mimetika se musí používat s opatrností u pacientů s kardiovaskulárními chorobami či diabetes mellitus, proto je u těchto pacientů preferováno podávání atisobanu.

J. Slíva, M. Votava

Převzato z
Slíva J., Votava M.
Farmakologie. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster