Detail hesla - Hormonální substituční terapie

Hormonální substituční terapieSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Hormonální substituční terapie (HST) se provádí malými dávkami estrogenů, u žen s dělohou se kombinují s gestageny. Důvodem podávání je omezení vzniku menopauzálních symptomů, jako jsou např. vazomotorická nestabilita, vaginální atrofie a k prevenci dalších orgánových a metabolických změn, které klimakterium provázejí. Tato léčiva mohou být indikována i k prevenci léčby osteoporózy, ačkoliv se v současné době od jejich používání upouští. V této indikaci se používá i syntetická látka s estrogenovou a progesteronovou aktivitou tibolon. HST se podává především u žen s dřívější či chirurgicky navozenou menopauzou z důvodu zvýšeného rizika vzniku osteoporózy. Nejvyšší přínos HST je u žen mladších 60 let, pokud se podává krátkodobě pro překlenutí menopauzálních symptomů. HST zvyšuje riziko vzniku tromboembolické nemoci a mírně zvyšuje riziko cévních mozkových příhod, karcinomu prsu či ovarií. Na druhou stranu snižuje riziko vzniku karcinomu endometria, pokud jsou podávány kombinované přípravky s gestageny. HST by se měla používat co nejkratší dobu a pro prevenci osteoporózy by měla být zvažována alternativní terapie. HST nemá preventivní účinek proti ischemické chorobě srdce a cév či proti poklesu kognitivních funkcí, a proto by z těchto důvodů neměla být používána. Riziko vzniku tromboembolie je zvýšené u žen s predispozičními faktory, jako jsou výskyt této nemoci v osobní či rodinné anamnéze, obezita, trauma, imobilita či kouření.

J. Slíva, M. Votava

Převzato z
Slíva J., Votava M.
Farmakologie. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster