Detail hesla - Hormony ovlivňující růst

Hormony ovlivňující růstSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Faktor uvolňující růstový hormon (GHRH, somatorelin) je uvolňován z hypotalamu a stimuluje uvolňování růstového hormonu z předního laloku hypofýzy. Analog GHRH se nazývá sermorelin a spolu s GHRH bývá používán k diferenciální diagnostice poruch sekrece růstového hormonu předního laloku hypofýzy.

Somatostatin se tvoří v hypotalamu, v D-buňkách pankreatu a v dalších endokrinně aktivních buňkách GIT. Somatostatin inhibuje uvolňování růstového hormonu i thyreotropinu. Rovněž tlumí sekreci inzulinu i glukagonu. Somatostatin dále hraje významnou roli v regulaci endokrinní a exokrinní sekrece a rovněž motility v celém gastrointestinálním ústrojí, snižuje průtok krve splanchnickou oblastí bez současného vzestupu krevního tlaku v systémovém oběhu. Somatostatin a jeho analoga octreotid a lanreotid se používají k léčbě akutního krvácení z žaludečních nebo duodenálních vředů, hemoragické gastritidy či krvácejících jícnových varixů. Dále se tyto látky používají k symptomatické léčbě nadměrné sekrece endokrinně aktivních nádorů gastrointestinálního traktu a k léčbě akromegalie.

Růstový hormon somatotropin je produkován předním lalokem hypofýzy. Růst stimuluje působením na mnoha úrovních. Růstový hormon přímo stimuluje metabolismus lipidů, sacharidů, minerálů a kostí a nepřímo stimuluje metabolismus prostřednictvím inzulinu podobných růstových faktorů (IGF), které se tvoří v játrech. Klinické použití je zejména v substituční terapii při deficitu růstového hormonu či IGF u dětí i dospělých. Podává se syntetický somatotropin v podkožních injekcích. Dalšími indikacemi jsou Turnerův syndrom, chronická ledvinná nedostatečnost u dětí či nitroděložní růstová retardace.

Analog IGF mecasermin se používá k substituční terapii deficitu tohoto hormonu. IGF se podílí především na růstu tkání, orgánů i buněk, dále potlačuje produkci glukózy v játrech a inzulinu a zvyšuje hustotu kostní tkáně.

J. Slíva, M. Votava

Převzato z
Slíva J., Votava M.
Farmakologie. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: MUDr. Martin Votava, Ph.D. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.,

Design and code by webmaster