Detail hesla - Diabetes mellitus 2. typu - fyzická aktivita a sport

Diabetes mellitus 2. typu - fyzická aktivita a sportSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Fyzická aktivita je důležitou součástí léčby diabetu 2. typu. Významně ale ovlivňuje především kardiovaskulární prognózu a snižuje i rizika některých nádorů častých u diabetiků. Její vliv na metabolickou kompenzaci je však menší a významně snižuje především inzulinorezistenci.

Minimálním cílem diabetika by mělo být spálení cca 3 000 až 6 000 kJ týdně, optimálně rozděleno do 30minutových denních aktivit, nebo do hodinových aktivit alespoň třikrát až čtyřikrát týdně. Toto minimum je cca 30minutová ostrá chůze obden.

Energetická náročnost pracovní a sportovní zátěže je uvedena v tabulce 1.

Tabulka 1

Činnost

Energetický výdej (kJ/minuta)

Práce vsedě

5-10

Klidná chůze

20

Rychlá chůze

30

Pomalý běh

45

Jízda na kole

30

Výkonnostní cyklistika

až 90

Aerobik

50

Plavání

30

I krátkodobě (desítky minut) vyvolává cvičení pokles inzulinémie. Tento pokles umožňuje vzestup volných mastných kyselin a jejich utilizaci odpadnutím antilipolytického účinku inzulinu. Byla-li během zátěže udržována tzv. glykemickým clampem inzulinémie konstantní, pak se tento efekt nedostaví. Po zátěži se zlepší především na inzulinu závislá utilizace glukózy.

Vstupní glykemie cvičení diabetika 2. typu neovlivňuje tak významně jako diabetika 1. typu.

Diabetik 2. typu může cvičit při jakékoli glykemii, pokud není přítomna ketonurie. Při vyšší glykemii by mělo být během cvičení zkontrolováno po 30-60 minutách, zda dochází k poklesu.

I pokud nemůže nemocný cvičit ani chodit rychlejší chůzí, měl by zvýšit fyzickou aktivitu. Řada pacientlů s artrózami může jezdit na ortopedu či na veslařském trenažéru. Ke zvýšení fyzické aktivity by mělo být využito i zvýšení běžné fyzické aktivity . Nemocného vedeme k maximu pohybu v běžných činnostech.

Nemocný si má klást určité úkoly, např. chodit po schodech, nejezdit výtahem a autem, vystoupit z dopravního prostředku o zastávku dříve či při chůzi dělat okliky. Vhodné je kalkulovat i běžné aktivity a dát si při běžných činnostech za úkol spálit např. cca 2 000 či 4 000 kJ týdně. Každá práce či fyzický a sportovní výdej má určitou energetickou hodnotu. Tento výdej energie závisí mimo jiné na tělesné hmotnosti. Pohyb silnějšího jedince je pochopitelně energeticky náročnější.

Hypoglykemie u diabetika 2. typu na dietě nehrozí. Některá antidiabetika v kombinaci s fyzickou aktivitou hypoglykemii vyvolat mohou, jiná tento potenciál nemají (tabulka 2).

Tabulka 2 Antidiabetika a cvičení (podle monografie Regensteiner a kol.: Diabetes and exercise)

Léky, které mohou vyvolat hypoglykemii během cvičení

Glynidy, deriváty sulfonyurey, pramlintid, exanatid, inzuliny.

Léky, které nemohou vyvolat hypoglykemii během cvičení:

Glitazony, Acarboza, Miglitol, Metformin, Gliptiny


Důležité pro praxi

- fyzická aktivita je důležitou součástí léčby diabetu 2. typu. Významně ale ovlivňuje především kardiovaskulární prognózu, snižuje i rizika některých nádorů častých u diabetiků;
- minimálním cílem diabetika by mělo být spálení cca 3 000 až 6 000 kJ týdně, optimálně rozděleno do 30minutových denních aktivit, nebo do hodinových aktivit alespoň třikrát až čtyřikrát týdně. Toto minimum je cca 30minutová ostrá chůze obden;
- i krátkodobě (desítky minut) vyvolává cvičení pokles inzulinémie. Tento pokles umožňuje vzestup volných mastných kyselin a jejich utilizaci odpadnutím antilipolytického účinku inzulinu;
- diabetik 2. typu může cvičit při jakékoli glykemii, pokud není přítomna ketonurie. Při vyšší glykemii by mělo být během cvičení zkontrolováno po 30-60 minutách, zda dochází k poklesu;
- i pokud nemůže nemocný cvičit ani chodit rychlejší chůzí, měl by zvýšit fyzickou aktivitu. Řada pacientů s artrózami může jezdit na ortopedu či na veslařském trenažéru;
- hypoglykemie u diabetika 2. typu na dietě nehrozí. Hrozí zejména při kombinaci fyzické aktivity s léčbou deriváty sulfonylurey a s inzulinem.

Převzato z
Svačina Š.
Diabetologie - lékařské repetitorium. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: Redakce

Design and code by webmaster