Detail hesla - Pracovní zařazení diabetiků

Pracovní zařazení diabetikůSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Pokud je diabetik správně léčen, může vykonávat jakoukoli práci, pro kterou má kvalifikaci a kterou chce vykonávat. V našem právním řádu není stanoveno, která povolání nemá diabetik vykonávat, ani kdo nese právní zodpovědnost za případnou škodu, která je v přímé souvislosti s onemocněním. Postupujeme individuálně a vždy se snažíme respektovat přání nemocného. Zvažujeme především možné riziko hypoglykemie a možné ohrožení života pacienta a druhých osob a přítomnost dlouhodobých komplikací, které mohou omezovat pracovní schopnost. Obvykle nejsou diabetici léčení inzulinem a některými typy sulfonylureových antidiabetik zaměstnáváni v armádě, u policie, vězeňské služby, hasičů, dále jako horníci, letci, řidiči hromadné dopravy a montéři pracující ve výškách.

Obecně nedoporučujeme zaměstnání s nepravidelným režimem, ať už stravovacím nebo spánkovým, či zaměstnání s velkou psychickou zátěží. Labilní průběh diabetu, intenzifikovaná inzulinová léčba nebo používání přenosné inzulinové pumpy nejsou důvodem k invalidizaci.

Důvodem invalidního důchodu jsou pokročilé orgánové komplikace diabetu, ale i zde záleží na druhu profese a postoji pacienta. Právní norma, která by znevýhodňovala diabetiky v řízení motorových vozidel, u nás neexistuje.

Podle dosud platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví z roku 1986 mohou vlastnit řidičské oprávnění diabetici s jakýmkoli typem léčby, pokud nejsou přítomny oční a nervové komplikace, neopakuje se kóma a nejsou nesporně omezeny tělesné a duševní schopnosti řidiče.

Důležité pro praxi

- diabetes - pokud nemá komplikace - významně neomezuje schopnost pracovat;

- pracovní schopnost je nejvíce omezena u diabetiků s častými hypoglykemiemi nastupujícími bez prodromů.

Převzato z
Svačina Š.
Diabetologie - lékařské repetitorium. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster