Detail hesla - Prevence diabetu

Prevence diabetuSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Dnes umíme účinně preventivně zasahovat u diabetu 2. typu. V praxi jsou však opatření vyžadující spolupráci pacienta málo účinná a výskyt diabetu stoupá.

Na výskyt diabetu mají významný vliv i kvalitativní změny diety. Vyšší příjem polynenasycených mastných kyselin snižuje výskyt cukrovky. Vyšší příjem saturovaných tuků a transmastných kyselin naopak výskyt diabetu zvyšuje a prohlubuje inzulinovou rezistenci. Příjem potravin s nižším glykemickým indexem a vyšším obsahem vlákniny snižuje výskyt diabetu 2. typu.

Zvýšení příjmu polynenasycených tuků o 5 % sníží riziko diabetu na 0,6; 2% zvýšení příjmu transmastných kyselin zvýší riziko na 1,39. Záměna 2 % energie z transmastných kyselin za polynenasycené mastné kyseliny sníží riziko diabetu na 0,6, tedy o 40 %. Kvalitativní změna přijímaného tuku je tedy pro prevenci diabetu velmi významná.

Příjem cukru nehraje ve vzniku diabetu žádnou roli. To naznačovaly již starší studie, ale přesvědčivě to prokázaly až analýzy dat z Women’s Health Study. Relativní riziko diabetu s příjmem cukrů nestoupá.

Podrobněji jsou principy prevence diabetu uvedeny v kapitole o edukaci.

Rovněž fyzická aktivita významně snižuje výskyt diabetu 2. typu.

Významnou redukci výskytu diabetu 2. typu lze dosáhnout farmakoterapií. Mnoho studií prokázalo významný efekt na snížení výskytu diabetu 2. typu po metforminu, akrabóze, orlistatu, pioglitazonu a rosiglitazonu. Zatím je podle guidelines ADA indikován metformin u pacientů s prediabetickou poruchou (porušená glukózová tolerance či zvýšená glykemie nalačno), pokud jsou přítomny další rizikové faktory aterogeneze.

Dále platí, že významně nižší výskyt diabetu 2. typu je i po léčbě ACE inhibitory a sartany. Prevence diabetu 1. typu je možná jen částečně.

Prodloužení kojení snižuje významně výskyt diabetu 1. typu. Diabetogenně působí i časné expozice kravskému mléku. V Evropě je nejnižší výskyt diabetu na Balkáně, kde se pije mléko ovčí a kozí.

Důležité pro praxi

- nejdůležitějším opatřením v prevenci diabetu 2. typu je omezení příjmu živočišného tuku, zábrana vzestupu hmotnosti a pravidelná fyzická aktivita;

- nejvíce diabetogenní potravinou jsou v našich podmínkách druhotně zpracovaná masa, tedy uzeniny, paštiky a mleté maso;

- prevencí diabetu 2. typu je vhodná volba antihypertenziv, zejména ACEi nhibitorů a sartanů;

- významnou prevencí diabetu l. typu je prodloužení kojení. 

Převzato z
Svačina Š.
Diabetologie - lékařské repetitorium. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: Redakce

Design and code by webmaster