Detail hesla - Plod hypotrofický

Plod hypotrofickýSlovníková definice
Plody s hmotností pod 10 % gestačního stáří. V 70 % jde o konstitučně malé plody, 30 % pak tvoří plody proporcionálně nebo dysproporcionálně nitroděložně růstově retardované. Na vzniku se uplatňuje mnoho faktorů, které vedou k placentární insuficienci. Fetální faktory se uplatňují v 15–20 % a jde především o chromozomální abnormality, vrozené vývojové vady, vícečetná těhotenství nebo infekce. Ze strany matky jde o genetické, rasové, nutriční faktory, onemocnění vaskulární a renální, abúzus alkoholu, nikotinu a drog. Placentární faktory představují různé anomálie pupečníku a placenty. Diagnostikovat hypotrofii nám umožňuje především ultrazvuková biometrie, ale také 3D ultrazvuk. Sledujeme obvod hlavy k obvodu břicha (BPD/AK), délku femuru, obvod břicha (FL/AC) a hmotnost plodu. Terapie závisí na zralosti plodu. Cílem je zlepšení fetoplacentární perfuze, růstu plodu a prodloužení těhotenství. Je vždy individuální a záleží na vyvolávající příčině. Vhodný je klid na lůžku, antianemika, antihypertenziva u matek hypertoniček, hyperalimentace, kys. acetylsalicylová a další.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster