Detail hesla - Postižení parodontu

Postižení parodontuSlovníková definice
V současné době je znám větší počet vrozených celkových chorob, mezi jejichž projevy patří změny na parodontu dočasné dentice, a v případech, že choroba je slučitelná s dlouhodobým přežíváním, též s obdobným postižením stálého chrupu. Jedná se o heterogenní skupinu nemocí, při nichž dochází buď k poruše vývoje některých tkání závěsného zubního aparátu, nebo k jejich urychlené destrukci.

Plná definice

Etiopatogeneze

Příčinami těchto stavů jsou nejčastěji choroby spojené s různě závažnými poruchami obranyschopnosti (LAD syndrom, Chédiakův-Higashiho syndrom, Downův syndrom, diabetes mellitus a neutropenie dětského věku, akatalezemie-Takaharova choroba), méně často se jedná o poruchy syntézy některých stavebních složek tkání parodontu, nejčastěji kolagenu (hypofosfatázie, glykogen střádající choroby, Ehlerův-Danlosův syndrom, Papillonův-Lefèvreův syndrom), nebo o jejich nádorovou destrukci (histiocytóza z Langerhansových buněk). Změny na parodontu mohou být dokonce první známkou dosud nerozpoznané choroby.

Symptomatologie

Postižení parodontu se objevuje během několika měsíců po prořezání jednotlivých dočasných zubů do dutiny ústní. Nacházíme projevy těžké gingivitidy, tvorbu parodontálních chobotů, patologickou pohyblivost zubů. Spontánně dochází k jejich eliminaci během několika měsíců až jednoho roku po prořezání, mnohdy ještě před ukončením vývoje kořene. U menší části dětských pacientů nedojde k postižení všech dočasných zubů. Velmi nejasný je osud stálého chrupu, který je většinou postižen obdobně, avšak může mít i zcela normální parodont. Příčina této skutečnosti není známá. Léčba těchto postižení dosud není možná.

Velmi vzácným hereditárním postižením gingivy s různým typem dědičnosti je fibrózní hyperplazie gingivy. Častěji se objevuje v kombinaci s hirzutismem, mentální retardací a poruchami funkcí kůry nadledvinek, je také projevem skupiny vrozených chorob (Crossův syndrom, Labandův syndrom, Ramonův syndrom, Rutherfordův syndrom). Jedná se o progresivně narůstající nezánětlivé zbytnění dásní, které se někdy objevuje již před prořezáním dočasných zubů. Gingiva může zcela překrýt zubní korunky (tzv. pseudoanodoncie). Zbytnění vede k opožděnému prořezávání zubů. Terapie spočívá v excizi hyperplastické gingivy. Recidivy zbytnění během několika měsíců jsou však obvyklé.

Diagnostika

Klinické vyšetření doplněné laboratorním vyšetřením, rentgenovým vyšetřením za spolupráce s pediatry a genetiky.

Terapie

Léčba základního onemocnění společně s postižením parodontu na specializovaných pracovištích.

Převzato z
Bayer M., ed.
Pediatrie - lékařské repetitorium. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: Redakce


Literatura:
Baer P, Benjamin S. Periodontal disease in children and adolescents. Elsevier 2006
Pinkham JR. Pediatric Dentistry. Elsevier 2005, Philadelphia

Design and code by webmaster