Detail hesla - Syndrom Sprangerův-Wiedemannův

Syndrom Sprangerův-WiedemannůvSlovníková definice
Disproporciální malý vzrůst, anomálie obratlů, kyfoskolióza, ptačí hrudník, myopie, genu valgum a omezená pohyblivost v kloubech. Jde o autozomálně dominantní dědičnost. Jürgen W. Spranger (1931, Greifswald), německý pediatr. Působil jako editor European Journal of Pediatrics, v současnosti (2001) působí na pediatrickém oddělení Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Hans-Rudolf Wiedemann viz syndrom Holtermüllerův-Wiedemannův.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster