Detail hesla - Syndrom Seckelův

Syndrom SeckelůvSlovníková definice
Intrauterinní zpomalení růstu, přenášený má nedostatečnou hmotnost a délku. Je přítomná mikrocefalie, hypertelorizmus, mikrogenie (ptačí obličej), promiňující nos. Bývá také hypoplazie genitálu, exoftalmus, hypodoncie, klinodaktylie, mentální retardace, abnormality jater, ledvin a často oboustranná luxace kyčelního kloubů. Jde o autozomálně recesivní formu dědičnosti. Helmut Paul George Seckel (16. 5. 1900, Berlín – 1960, USA), německý pediatr. Působil jako profesor pediatrie na University of Chicago.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster