Detail hesla - Syndrom uzlinový

Syndrom uzlinovýSlovníková definice
Zvětšení uzliny či skupiny uzlin v obvyklé či neobvyklé lokalizaci. Příčinou je proliferace normálních lymfoidních elementů nebo infiltrace nádorovými či fagocytujícími buňkami.

Plná definice

Etiologie

I) Uzlinový syndrom – nádorové etiologie

Perzistence většinou tuhé a nebolestivé zvětšené uzliny (útvaru), resp. paketu uzlin v neobvyklé lokalizaci.

1) Hematologické malignity: leukemie (ALL, AML a CML), lymfomy (NHL a HL)

2) Solidní nádory: LCH, neuroblastom, sarkomy, nádory štítné žlázy, jiné tumory

II) Uzlinový syndrom – nenádorové etiologie

Zvětšení uzlin je často spojené se zvýšenou tělesnou teplotou (horečkou) a lokálními kožními změnami – zarudnutím a bolestivostí, někdy lze pohmatově diferencovat tekutinu.

1) Infekce:

– bakteriální: stafylokoky, streptokoky, tuberkulóza, atypická mykobakteria, brucelóza, salmonelóza, francisella tularensis, listerie monocytogeners, nemoc kočičího škrábnutí…

– virové: EBV, CMV, HSV, HIV, spalničky, zarděnky, příušnice…

– protozoální: toxoplazmóza, malárie, trypanozomiáza

spirochety: lues, ricketsie

– mykotické: aktinomykóza, histoplazmóza, kokcidiomykóza, kryptokokóza, aspergilóza

– postvakcinační: plané neštovice, spalničky, Salkova vakcína…

2) Systémové choroby pojiva: revmatoidní atritis, systémový lupus erytematozus

3) Hypersenzitivní stavy: sérová nemoc, reakce na podávané léky (např. INH, allopurinol, antityreoidální léky...)

4) Lymfoproliferativní stavy: angioimunoblastická lymfadenopatie, X-vázané, lymfoproliferativní syndrom, lymfomatoidní granulomatóza…

5) Střádající choroby: Niemann-Pickova choroba, Gaucherova nemoc, cystinosis

6) Imunodeficience: chronická granulomatóza, primární dysgamaglobulinemie s lymfadenopatií…

7) Vzácné choroby: Kawasakiho choroba, nemoc Kikuchi-Fujimoto (benigní subakutní nekrotizující lymfadenitis), sarkoidóza, otrava beryliem, hypertyreóza

8) Jiná onemocnění: epidermoidní, branchiální a laterální krční cysta, neonatální tortikolis…

III) Stavy vypadající jako lymfadenopatie

Např. krvácení do svalu při tortikolis

Diagnostika

Pro efektivní a rychlé určení správné diagnostické a léčebné strategie je nutné získání co nejpodrobnější anamnézy a následně provedení krevních odběrů.

Anamnéza

RA: zaměřená na opakované infekce, TBC, nádorová onemocnění v rodině a blízkém příbuzenstvu

OA: cílený dotaz na opakované infekce, jejich trvání a odezvu na léčbu, podávané léky (jaké, jak dlouho a jaká byla odpověď), kdy naposledy; bolesti – kde, intenzita a délka trvání; pocení; úbytek hmotnosti – kolik a za jak dlouho; alergie

EA: Kontakt s infekcí – např. TBC. Pobyt v jiném než domácím prostředí (např. dovolená s vyhodnocením epidemiologických podmínek).

Pojídání nedostatečně tepelně upravených potravin (zvěřina)

Zvířata, s nimiž byl vyšetřovaný v kontaktu (kočka, pes, ptáci, křeček atd.), jejich zdravotní stav a chování k nim.

Vyšetření

Celkové podrobné somatické vyšetření, které není zaměřené jen na postiženou oblast. Hledáme uzliny a jiné rezistence, s jejich charakterem a případnou bolestivostí, otoky, cévní kresbu, dýchání…

Laboratorní vyšetření

FW, KO + dif., vyšetření séra: urea, kreatinin, kys. močová, jaterní testy, ALP, LD, CRP, EFB event. kvant. Ig., ferritin, výtěr z krku.

Sérologické vyšetření: herpetické viry, toxoplazmóza, yersinie, brucelóza, listerióza, tularemie…

Mantoux II, případně aviární senzitin

RTG hrudníku, UZ nejen postižené oblasti provedené zkušeným ultrasonografistou.

Extirpace uzliny (rezistence) jen na specializovaném pracovišti s následným řádným zpracováním získaného biologického materiálu, zcela výjimečně punkční biopsie.

Další výběr vyšetření podle předpokládané příčiny: např. T3, volný T4, TSH, kalcitonin, specifické onkologické antigeny (NSE, Ca 19-9, CEA…)

Případně PET, scintigrafie kostí a galiový scan

Převzato z
Bayer M., ed.
Pediatrie - lékařské repetitorium. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: Redakce


Literatura:
Manual of Pediatric Hematology and Oncology, 4th Edition, Philip Lanzkowsky, 2005, Elsevier Academic Press, ISBN-10: 0-12-088524-7
Nelson Textbook of Pediatrics, 18th Edition, 2007, Saunders Elsevier, 2007, ISBN 978-1-4160-2450-7, s. 3148

Design and code by webmaster