Detail hesla - Dysfunkce mozková lehká

Dysfunkce mozková lehkáSlovníková definice
Souhrnné označení pro celou řadu projevů dítěte odchylující se od běžné normy. Postižení CNS může vzniknout během nitroděložního vývoje nebo při porodu. Můžeme pozorovat nápadně nerovnoměrný vývoj intelektových schopností, poruchy pozornosti, hyperaktivitu, nesoustředěnost, malou vytrvalost, únavnost, impulzivitu, překotnost, výkyvy nálad a duševní výkonnosti, emoční labilitu, problémy s usínáním, noční pomočování a děsy, poruchy ve vývoji řeči, tělesnou neobratnost, poruchy vnímání, poruchy učení a další.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster