Detail hesla - Distres plodu

Distres ploduSlovníková definice
Porucha transplacentární výměny plynů různé etiologie. Ze strany matky je to především hypotenze, anémie a šok. Ze strany plodu jde o různé vývojové vady a morbus heamolyticus neonatorum. Příčinou může být také porucha fetoplacentárního oběhu jako je placenta previa, její abrupce a insuficience. To vede následně k respirační acidóze a pokud nedojde k odstranění vyvolávající příčiny, tak po vyčerpání všech adaptačních a kompenzačních mechanismů vzniká generalizovaná vazokonstrikce, což je klinický projev asfyxie. Intrauterinní hypoxie se projeví změnou frekvence srdečních ozev a odchodem mekonia.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster