Detail hesla - Alergie na bílkovinu kravského mléka

Alergie na bílkovinu kravského mlékaSlovníková definice
Imunologická reakce na jeden či více proteinů kravského mléka.

Plná definice
Epidemiologie

Incidence podle prospektivních studií s provedeným reexpozičním testem 2,2–2,8 % u dětí mladších tří let.

Symptomatologie

Více než polovina reakcí se manifestuje v minutách až hodinách po prvním kontaktu s KM, zbylé později, i po několika týdnech (atopická dermatitida, malabsorpce).

Orgánové postižení

Symptomy *

Gastrointestinální

Frekventní regurgitace, zvracení, průjem, zácpa, krev ve stolici, anemizace

Kožní

Atopická dermatitida, angioedém, exantém

Respirační

Rýma (otitis media), chronický kašel, pískání

Celkové projevy

Koliky, anafylaktický šok

* Někdy i více symptomů dohromady, včetně postižení více orgánů

Etiopatogeneze

Reakce může, ale nemusí být spojena s výskytem pozitivity IgE protilátek, nemalá část reakcí probíhá cestou non-IgE.

Diagnostika

Standardem je eliminace BKM z výživy dítěte, která vede k ústupu klinických projevů, definitivním potvrzením je návrat symptomů při reexpozici BKM. Diagnostika prostřednictvím protilátek (zvláště v jiných třídách než IgE) je zavádějící. Ve složitějších případech je třeba provést kožní testy.

Diferenciální diagnostika

Gastrointestinální infekty, intolerance laktózy, gastroesofageální reflux, imunodefekty nebo intolerance mléka v důsledku metabolických vad.

Terapie

Kompletní eliminace BKM z výživy dítěte a výživa extenzivními hydrolyzáty (eHF). Není vhodné používat jako náhradu mléka jiných savců a sojová mléka. Tepelné zpracování mléka (pasterizace, sušení, kondenzace) sice snižuje antigenicitu mléka, ale není považováno za dostatečnou úpravu mléka u ABKM (eHF by mělo tolerovat 90 % postižených s ABKM). Z výše uvedeného vyplývá, že pro malou skupinu kojenců s ABKM je i eHF nedostatečné opatření a je třeba podávat preparát, jehož bílkovinná složka je tvořena pouze směsí aminokyselin (AAF). Kojencům s projevy tzv. závažné ABKM se podávají AAF jako výživa první volby (chronický průjem s neprospíváním, endoskopicky a/nebo histologicky prokázaná enteropatie nebo kolitida, exsudativní forma atopické dermatitidy, akutní edém laryngu, bronchiální obstrukce s dyspnoí, anafylaktická reakce).

Algoritmus diagnostiky a léčby kojeného dítěte s ABKM


Algoritmus diagnostiky a léčby u uměle živeného dítěte s ABKM


Průběh

Asi polovina pacientů s ABKM toleruje KM ve věku dvou let. Počet tolerantů se postupně zvyšuje tak, že ve školním věku lze očekávat toleranci asi u 80 % původních pacientů s ABKM. Pacienti s ABKM IgE pozitivní mají vyšší riziko rozvoje atopických onemocnění a multiproteinových (potravinových) alergií než děti IgE negativní.

Převzato z
Bayer M., ed.
Pediatrie - lékařské repetitorium. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: Redakce


Literatura:
Frühauf P (ed). Alergie kojeneckého věku, Komínek Konice 2006, 59 s.
Høst A et al. Dietary products used in infants for treatment and prevention of food allergy. Joint Statement of the European Society for Paediatric Allergology and Clinical Immunology (ESPACI) Committee on Hypoallergenic Formulas and the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition. Arch Dis Child 1999; 81: 80–84.
Vandenplas Y et al. Guidelines for the diagnosis and management of cow´s milk protein allergy in infants. Arch Dis Child 2007; 92: 902–908.


Doporučená literatura z nakladatelství Triton:

nakladatelství Triton
Alergologie v kostce
Přiložené soubory
Design and code by webmaster