Detail hesla - Akne vulgaris

Akne vulgarisSlovníková definice
Multifaktoriální zánětlivé onemocnění mazových žláz a vlasových folikulů pilosebaceózní jednotky) v seboroické lokalizaci charakterizované vznikem komedonů, papulopustul až zánětlivých nodulů. Vzniká souběžně s hormonálními změnami v pubertě a postihuje prakticky všechny dospívající.

Plná definice

Etiopatogeneze

Faktory uplatňujícími se při vzniku akné jsou nadměrná tvorba mazu, retence rohoviny ve folikulárních ústích, kolonizace folikulů anaerobním Propionibacterium acnes a tvorbou zánětlivých mediátorů ve folikulu a okolní tkáni. Zvýšená tvorba mazu a hyperkeratinizace jsou stimulovány hormonálními změnami v pubertě - zvyšující se hladinou androgenů.

Receptory mazových žláz mají zvýšenou citlivost pro androgeny a působením enzymu 5-alfa-reduktázy dochází v kůži z testosteronu ke vzniku aktivního 5-alfa-dihydrotestosteronu.

Roli sehrává také genetická dispozice s polygenně vázanou dědičností.

Hyperkeratóza v ústích folikulů vede k retenci mazu a ke vzniku mikrokomedonu. Z něj postupně dalším hromaděním mazu a rohoviny ve folikulárním ústí vzniká uzavřený komedon (tzv. bílá hlavička) a otevřený komedon (tzv. černá hlavička). Působením lipáz produkovaných Propionibacterium acne dochází ke štěpení tuků na mastné kyseliny, ke snadnějšímu prasknutí folikulu a uvolnění jeho obsahu do okolní dermis. To pak vede k rozvoji sekundárních zánětlivých lézí - papul, papulopustul, nodulů a cyst.

Klinický obraz

Acne comedonica: převažují komedony jak otevřené, tak uzavřené, počet zánětlivých lézí na polovině obličeje nepřesahuje pět projevů (Obrázek 1).

Tabulka 1: Léčba akne


Acne papulopustulosa: zvýšení počtu zánětlivých projevů - papul a pustul - na polovině obličeje nad pět - dle množství stupeň I-IV.

 

Acne nodulocystica (conglobata): těžká forma akné charakterizovaná množstvím zánětlivých morf od papulopustul, fistulových komedonů, krvavě hnisavých bolestivých uzlů, cyst, hemoragických krust po vznik jizev - atrofických, hypertrofických i keloidních. U dospělých se může ještě komplikovat tvorbou abscesů, píštělí a jizvením v intertriginózní lokalizaci - tento stav se nazývá acne inversa.

Acne fulminans: závažná, náhle vznikající ulcerativní forma acne nodulocystica s febriliemi, leukocytózou, otoky a bolestmi kloubů a někdy i sterilní osteomyelitidou ( Obrázky 2 a 3 ). Acne neonatorum: až u 20 % novorozenců v prvních týdnech života v obličeji a a cne infantilis ve 3 až 6 měsících věku. Nacházíme uzavřené a otevřené komedony a zánětlivé papuly a pustuly. U acne infantilis nacházíme i hlouběji uložené papuly, noduly a cysty a průběh bývá torpidnější. Častější bývá u chlapců a je způsobeno působením androgenů přenesených od matky nebo přechodnou produkcí androgenů gonádami či nadledvinami v prvních měsících života. Acne infantum: raritní, u dětí ve 2 až 7 letech věku, většinou pouze v obličeji

nacházíme komedony, papuly, pustuly i cysty, často velmi torpidní a špatně reagující na léčbu U akné v tomto věku je vždy třeba vyloučit hormonální poruchu, předčasnou adrenarche, předčasnou pubertu, adrenogenitální syndrom, tumory nadledvin, ovarií a varlat.

Diagnóza

Typické klinické projevy a věk

Diferenciální diagnóza

Akneiformní erupce způsobené celkově podávanými léky - při užívání glukokortikoidů, některých antiepileptik, lithia, cyklosporinu A, vitaminů B1, B6, B12 a D2, izoniazidu, rifampicinu apod., po lokální aplikaci kortikosteroidů, dehtu, vazelíny a minerálních olejů, vyvolané UV zářením, po používání nevhodné kosmetiky…

Acne excoriée: arteficiální

Periorální dermatitida

Rosacea

Demodikóza

Gramnegativní folikulitida

Neonatální cefalická pustulóza - původcem jsou kvasinky rodu Malassezia

Akné jako součást jiných onemocnění: polycystická ovaria, syndromy spojené s nadprodukcí androgenů, Cushingova nemoc, adrenogenitální syndrom, nádory nadledvin, ovarií a varlat, hepatom, bronchiální karcinom

Terapie

Závisí na klinické formě akné - většinou kombinace léčiv s komedolytickým, protizánětlivým, antibakteriálním a antiseboroickým účinkem.

U lehkých forem akné stačí kombinace lokálních léčiv - lokální retinoidy, kyselina azelainová, benzoylperoxid a lokální antibiotika. U středně těžkých forem kombinujeme celkově podávaná antibiotika tetracyklinové řady, event. makrolidová antibiotika podávaná dlouhodobě a v jiných dávkovacích schématech, než je obvyklé u infekčních onemocnění (mikrodávky) spolu s lokální léčbou.

U těžkých forem acne nodulocystica a torpidních forem acne papulopustulosa nereagujících na léčbu se doporučuje léčba celkově podávanými retinoidy - izotretinoin (13-cis-retinová kyselina) v dávce 0,5-1 mg/kg/d po dobu 3-6 měsíců, při doporučené celkové kumulativní dávce 120 mg/kg tělesné hmotnosti spolu v kombinaci s lokální léčbou.

U acne fulminans se v celkové léčbě doporučuje kombinace izotretinoidu, kortikosteroidů a event. i antibiotik (ne tetracykliny !!!) a lokální léčby.

U dívek a žen ve fertilním věku lze léčbu všech typů akné doplnit užíváním perorální kontracepce s antiandrogenním účinkem.

Průběh a prognóza

Prognóza je dobrá. Onemocnění začíná u většiny pacientů v pubertě, event. prepubertě a odeznívá do třetího decenia věku. Včasná celková léčba u těžší akné zabrání vzniku jizev.

Převzato z
Bayer M., ed.
Pediatrie - lékařské repetitorium. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: Redakce


Literatura:
Štork J et al. Dermatovenerologie. Praha, Galén a Karolinum 2008, 1. vydání, 291–294
Paller AS, Mancini AJ. Hurwitz Clinical Pediatric Dermatology. Philadelphia, USA, Elsevier 2006, 3. vydání, str. 185–201
Kolektiv autorů. Dermatologie, dětská dermatologie a korektivní dermatologie 2006/2007. Praha, Triton 2006, 21–26Přiložené soubory
Design and code by webmaster