Detail hesla - Syndrom Gorlinův-Goltzův

Syndrom Gorlinův-GoltzůvSlovníková definice
Mnohočetné epiteliomy spolu s mnohočetnými cystami čelisti se sklonem k malignitě v začínající dospělosti. Bývá zvětšená lebka, skeletální abnormality, mentální retardace a zvýšená pravděpodobnost výskytu ovariálních fibromů. Dědičnost je autozomálně dominantní. Robert James Gorlin viz syndrom Gorlinův. Robert William Goltz (1923, Minnesota), americký dermatolog. Působil jako profesor dermatologie na University of Minnesota.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster