Detail hesla - Bolest v orofaciální oblasti

Bolest v orofaciální oblastiSlovníková definice
Bolesti lokalizované v oblasti ústní dutiny a v obličeji se vyskytují poměrně často, při vnímání bolesti jako komplexního počitku hraje významnou úlohu kromě senzorické složky i faktor psychologický, afektivní složka bolesti. Projevuje se v emocionální sféře. Bolestivá reakce je závislá na mnoha dalších činitelích, jako např. na osobnosti jedince, jeho životním prostředí a zkušenostech, na etnickém a kulturním zázemí.

Příbuzná hesla:

Plná definice

Bolest zubního původu

Buď jde o zcela zřetelné bolesti, u kterých lze spolehlivě prokázat příčinu, nejčastěji spočívající v nadměrně citlivém dentinu, zánětech zubní dřeně nebo zánětu periodontia. Nebo jde o bolesti méně zřetelné, dentálního původu, kam se řadí synalgie, bolesti při chronických zánětech zubní dřeně, inkludovaných kořenech, intraoseálních nádorech, synalgiích, obtížném prořezávání zubu moudrosti a další.

Zánět zubní dřeně (pulpitis) – akutní pulpitida je nejčastějším typem zánětu zubní dřeně, bolest při ní je prudká a úporná (někdy má charakter neuralgický a mylně se jako neuralgie trojklaného nervu diagnostikuje), často vyzařuje mimo příčinný zub do zubů sousedních, do krajiny spánkové a krční, někdy též do ucha; probíhá v záchvatovitých vlnách, nejčastěji bývají bolesti v noci (dolor nocturnus). Terapie pulpitidy spočívá v exstirpaci dřeně a endodontickém ošetření zubu, pokud nelze zub spolehlivě ošetřit, je na místě extrakce zubu.

Bolesti mimozubního původu

Do této skupiny řadíme obličejové bolesti, které se často objevují v obličeji a ústní dutině při onemocnění jiných orgánů (např. při zánětech paranazálních dutin, středouší, temporomandibulárního kloubu, při menstruaci a graviditě, diabetu, při letu do výšky nebo při klesání).

Obličejové bolesti podmíněné postižením nervového kmene nebo ganglia (neuralgie): pojmem neuralgie označujeme krutou záchvatovitou bolest v oblasti určitého periferního nervu, v orofaciální oblasti je nejčastěji postižen trojklaný nerv.

J. Mazánek

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 74.

www.galen.czAutor: Galén

Design and code by webmaster