Detail hesla - Hemothorax

HemothoraxSlovníková definice
Přítomnost krve v pleurální dutině. Nejčastějším důvodem jsou traumata – zlomeniny žeber; poranění interkostální arterie, a. thoracica interna, a. subclavia. Klinické příznaky zahrnují dušnost, cyanózu, hypotenzi. Na postižené straně je oslabené dýchání a přitlumený poklep. Léčba zahrnuje punkci nebo drenáž ve střední axilární čáře v 6. mezižebří.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster