Detail hesla - Brachyradioterapie

BrachyradioterapieSlovníková definice
Typ radioterapeutické metody. Vnitřní ozáření. Zdroj je umístěn přímo do nádoru (intersticiální aplikace) nebo v jeho blízkosti (intrakavitální aplikace). Zdrojem ionizujícího záření je izotop cesia 137 a izotop iridia 192. Použití zářiče s krátkým dosahem záření, umožní aplikovat vysokou dávku záření na nádor, která je relativně bezpečná pro okolní struktury. Podle způsobu aplikace záření rozlišujeme preloaded systém, který využívá přímo aktivní radioaktivní zdroje. Afterloading systém využívá duté kontrastní plastové nebo kovové pláště, které radiolog umístí na příslušné místo, polohu zkontroluje rentgenologicky a dodatečně do něj umístí zdroj záření. Brachyoterapie s vysokým dávkovým příkonem (HDR – high-dose rate) se využívá v ambulantních zařízení. Provádí se více frakcí, které trvají několik minut. Dávková intenzita je méně jak 12 Gy za hodinu. B. s nízkým dávkovým příkonem (LDR – low dose rate) trvá obvykle několik hodin, dávková intenzita je 0,4–2 Gy za hodinu. Největší využití má u karcinomu děložního čípku a těla.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster