Detail hesla - Karcinom pochvy

Karcinom pochvySlovníková definice
Primárně jde o spinocelulární karcinom, sekundárně o metastazování karcinomu hrdla, těla děložního, vulvy, rekta nebo ovaria. Vyskytuje se u žen v 6. a 7. decenniu. Incidence je 0,9 na 100 tisíc žen. Premaligní lézí je vaginální intraepiteliální neoplazie a objevuje se u žen už kolem 50. roku. Tumor je často lokalizovaný v horní třetině pochvy, roste exofyticky, infiltrativně nebo ulceruje. Základem diagnostiky je vaginální a rektální vyšetření. Léčba je ovlivněna věkem, klinickým stavem ženy a stadiem nemoci. Provádí se široké excize, radikální kolpektomie s disekcí parakolpických tkání, hysterektomie, radioterapie a chemoterapie u inoperabilních stadií.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster