Detail hesla - Nádory slinných žláz

Nádory slinných žlázSlovníková definice
Nádory vycházející ze žlázového parenchymu, intersticia nebo okolní tkáně. Jsou to adenomy (pleomorfní, cystadenolymfom), karcinomy (acinocelulární, mukoepidermoidní, adenoidně cystický), neepitelové nádory a maligní lymfomy. V 80% postihují gl. parotis, dále gl.submandibularis a gl. sublingvalis. Vyskytují se u obou pohlaví kolem 50. roku života. Klinicky se projevují zduřením, bolestí, popř. parézou n.facialis. Mezi diagnostické metody patří ultrazvuk, FNAB (fine needle aspiration biopsy), CT, MRI. Terapie je chirurgická. Provádí se superficiální nebo totální parotidektomie.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster