Detail hesla - Nádory ucha

Nádory uchaSlovníková definice
Patologický útvar vycházející z epitelové, mezenchymové, neuroektodermové tkáně, popř. smíšený. Podle biologické povahy rozlišujeme benigní a maligní. Podle lokalizace: nádory zevní, středního a vnitřního ucha. Nádory zevního ucha postihují boltec a zevní zvukovod. Může se zde nacházet fibrom, lipom, chondrom, osteom, hemangiom, papilom, epiteliom, bazaliom, spinaliom nebo maligní melanom. Nádory středního ucha nejsou časté. Chemodektom vychází z glomových tělísek lokalizovaných podél r.auricularis n.vagi a r. tympanicus při bulbus v. jugularis. Nemetastazuje, lokálně destruuje. K nádorům vnitřního ucha patří neurinom statoakustického nervu.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster