Detail hesla - Osteom osteoidní

Osteom osteoidníSlovníková definice
Benigní nádor skeletu vyskytující se u dětí a mladých dospělých. Typickým projevem je výrazná noční bolest reagující na nesteroidní analgetika. Nádor je lokalizován v diafýze femuru a tibie. Na rtg obraze nacházíme drobný, do 1 cm kulatý defekt s centrálním projasněním, tzv. nidus. Ke stanovení diagnózy je nutný záchyt nidu. Ten je tvořen nepravidelnými trámci osteoidu, lem tvoří zvětšené aktivované osteoblasty bez atypií. Kolem nidu se nachází reaktivní osteosklerotický lem. Léčbou je en bloc excize nidu.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster