Detail hesla - Zvětšené uzliny

Zvětšené uzlinySlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
• Normální uzlina je velikosti do 10 milimetrů na krku, do 15 v axilách a tříslech, musí být volně pohyblivá, měkká a nebolestivá.
• Uzliny supraklavikulární, pektorální a v dolní části krku jsou normálně vždy nehmatné.

ANAMNÉZA
• Jak dlouho jsou pozorovány zvětšené uzliny?
• Jsou bolestivé?
• Celkové známky zánětu?
• Únava?  Hubnutí?  Noční pocení?
• Nebylo poranění ve spádové oblasti (drénované do zvětšené uzliny)?
• Kontakt se zvířaty?  Pobyt v zemích nižší hygienické úrovně?  Rizikové sexuální chování?

VYŠETŘENÍ
• Celkové fyzikální vyšetření, zvláště podrobně oblast zvětšené uzliny
• TF, TK, TT
• Palpace všech míst mízních uzlin – zvětšená jedna nebo více (pakety)?  Velikost hmatných uzlin?  Mobilita vůči spodině?  Bolestivost?  Vzhled kůže nad uzlinou?
• Vyšetření per rectum, manuální vyšetření prsou u žen a varlat u mužů
• KO+dif., FW, biochemie krve vč. jaterních enzymů, LD, CRP
• Sérologie infekčních chorob
• Moč chemicky + sediment
• Tumorové markery
CEA – kolorektální karcinom, karcinom prsu, pankreatu, žaludku, laryngu a hypofaryngu, bronchogenní a hepatocelulární karcinom, karcinom ovaria, endometria, močového měchýře, prsu aj.
AFP – hepatocelulární karcinom, karcinom varlete
PSA – karcinom prostaty
CA 125 – karcinom ovaria, endometria
CA 15-3 – karcinom prsu
CA 19-9 – karcinom pankreatu, žlučníku, kolorektální karcinom, cholangiokarcinom
NSE – malobuněčný bronchogenní karcinom
CYFRA 21-1 – nemalobuněčný karcinom, karcinom čípku děložního, endometria, ovaria
CA 72-4 – karcinom žaludku, ovaria
SCC – karcinom laryngu a hypofaryngu
SCCA – karcinom děložního čípku
S100β – maligní melanom
• RTG S+P (případně skeletu), sonografie břicha, případně CT
• Dále případně ORL, stomatologické a gynekologické vyšetření
• Exstirpace uzliny, cytologické a histologické vyšetření
• Sledování postačuje při
- symetrické lymfadenopatii při akutním zánětlivém onemocnění s horečkami či exantémem
- při symetrické lymfadenopatii u předškolních dětí bez celkových příznaků
- při jednotlivě zvětšené uzlině bez jiných příznaků celkových a v drénované oblasti

PŘÍČINY
• Zánětlivé – při akutních zánětech bývají uzliny měkké a bolestivé, při subakutních elastické, při chronických tuhé;
např. ORL infekce, erysipel a další záněty kůže, infekční mononukleóza, cytomegaloviróza zarděnky, spalničky, šestá nemoc, parotitida, AIDS, tularemie (zaječí nemoc), syfilis, borelióza, tuberkulóza, sarkoidóza, postvakcinační lymfadenitida, herpes zoster, infekční hepatitidy, chlamydiové infekce, toxoplazmóza, parazitózy

• Nádorové – elastické uzliny u lymfomů, kamenně tvrdé u metastáz; může být ztráta posunlivosti vůči spodině (nádorová infiltrace);
lymfomy, leukemie, mnohočetný myelom, bronchogenní karcinom, karcinom prsu, pankreatu, žlučníku, žaludku aj., metastázy

• Jiné
- polékové (karbamazepin, allopurinol, PNC, sulfonamidy, gentamycin, erytromycin, tetracyklin, indometacin, salicyláty, sulfasalazin, metylDOPA, BCG)
- revmatologická onemocnění (SLE, RA, Sjögrenův syndrom, Wegenerova granulomatóza, Stillova nemoc)
- reakce na silikon (implantáty)
- hypertyreóza
- sérová nemoc
- Whippleova choroba (střevní lipodystrofie, těžká malabsorpce)
- střádavé choroby (tesaurizmózy)

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster