Detail hesla - Závrať

ZávraťSlovníková definice
Pocit pohybu vlastního těla nebo předmětů kolem. Současně může být přítomná nevolnost, zvracení, pocení a jiné. Dle místa poškození rozlišujeme periferní (poškození částí vestibulárního aparátu vnitřního ucha, vestibulárního nervu) a centrální typ (poškození mozku). Mezi příčiny vzniku závratě může patřit Méniérova choroba, onemocnění páteře, benigní polohové paroxysmální vertigo, perilymfatická píštěl, vestibulární neuritida, migréna a jiné.

Plná definice
• Závrať je iluze pohybu vlastního těla, pocit porušené rovnováhy a nejistoty, obvykle je vnímána jako rotace těla v prostoru nebo rotace okolí.

ANAMNÉZA
• Jde skutečně o závrať (pocit pohybu) nebo spíše o slabost a pocit na omdlení?
• Okolnosti vzniku a trvání závrati?
• Závislost na určité poloze?
• Porucha sluchu?  (Nedoslýchavost, pískání – tinitus, ušní šelest)

VYŠETŘENÍ
• Celkové fyzikální vyšetření se zaměřením na neurostatus
• Nystagmus?
• Tonické úchylky?
- Hautant – deviace předpažených končetin při zavřených očích
- Romberg III – vlání (event. tendence k pádu) při stoji spatném se zavřenýma očima
- Unterberger – rotace při pochodování na místě a zavřených očích
• Správná taxe?  (Prst-nos, prst-nos-prst aj.) Diadochokinéza?  (rychlé střídání opačných pohybů)
• Diplopie?  (Dvojité vidění)
• Další neurologické obtíže?  (Parestezie a hypestezie, parézy, dysartrie aj.)
• Vegetativní doprovod?  (Nevolnost, zvracení)
• TK, TF, TT
• KO, biochemie krve
• CT hlavy
• Případně elektronystagmografie (ENG) a sluchové evokované potenciály (BAEP), ORL a oftalmologické vyšetření

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY
• Fyziologicky při kinetóze, ve výškách nebo náhlé změně korekce refrakční vady oka
• Hypotenze, hypertenze
• Hypoglykemie
• Hypoxie
• Hyperventilace  (vlivem hypokapnie)
• Nežádoucí účinky léčiv a drog  (fenytoin, karbamazepin, barbituráty, opiáty, haloperidol, TCA, alkohol, marihuana, toluen)
• Cervikogenní závrať, cervikovestibulární syndrom – při vertebrogenním algickém syndromu horní krční páteře (C1–C3), poruchou prokrvení a. vertebralis a spojením horních krčních segmentů s vestibulárními jádry;  závislá na poloze hlavy, zhoršená záklonem a rotací; bývá diskrepance mezi intenzitou udávaných obtíží a nevýrazným objektivním nálezem.
• Periferní postižení vestibulárního aparátu (tonické úchylky ke straně slabšího labyrintu a nystagmus při pohledu opačným směrem, výrazný nystagmus i rotační závrať, zvracení, mohou  být poruchy sluchu;  příznaky jsou vyjádřeny pravidelně a souhlasně – harmonicky)
- např. ischemické (vertebrobazilární povodí), toxické, traumaty, tumory, záněty (neuronitis vestibularis, herpes zoster oticus aj.)
- benigní paroxysmální polohové vertigo (BPPV) – porucha hydromechaniky kapalin vnitřního ucha (otolity se dostanou nejčastěji do zadního polokruhovitého kanálku), vyvolání závrati položením na postiženou stranu; záchvat obvykle ustává během minuty, s opakováním se obtíže mírní;  diagnostický manévr Dix-Hallpike:  rychlý záklon s hlavou rotovanou 45° k postiženému labyrintu a v 10° flexi vyvolá po chvíli záchvat závrati
- neuronitis vestibularis – po infektu horních dýchacích cest, asi za týden vzniká postupně během hodin instabilita a závrať s vegetativním doprovodem, tinitus, trvá obvykle 5–10 dní
- Méniérova choroba – s tinitem a nedoslýchavostí, příčinou je endolymfatický hydrops
• Centrální postižení vestibulárního aparátu (mírná, spíše houpavá závrať, nystagmus jemný nebo chybí, nejsou poruchy sluchu, mohou být známky kmenové léze mozku, náklon hlavy, vertikální deviace bulbů; jednotlivé příznaky jsou vyjádřeny nepravidelně, nesouhlasně – disharmonicky)  – např. ischemické (vertebrobazilární povodí), demyelinizačním onemocněním, tumory, drážděním při migréně, cervikogenní
• Postižení mozečku (závrať nezhoršuje zavření očí, bývá ataxie, adiadochokinéza, stoj a chůze o široké základně) – např. ischemické (vertebrobazilární povodí), toxické (alkohol), tumory

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster