Detail hesla - Bolest hlavy

Bolest hlavySlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
ANAMNÉZA

• Co nejlépe popsat bolest.

• Co jí předcházelo, resp. vyvolalo? Začátek po námaze? (aneuryzma, krvácení)

• Úraz? Mechanismus?

• Nevolnost, zvracení?

• Světloplachost? Poruchy zraku?

• Glaukom (zelený zákal)? Jiné onemocnění očí?

• Horečka?

• Známky intoxikace? (alkohol aj.)

• Bylo v posledních týdnech přisáté klíště?

• Byla již podobná bolest v minulosti?

VYŠETŘENÍ

• Celkové vyšetření se zaměřením na oblast hlavy včetně neurologického vyšetření

• Hematomy, krev z ucha, nosu? (Úraz, fraktura lební baze – periorbitální brýlový hematom nebo retroaurikulární hematom se vytváří během řady hodin.)

• Porucha vědomí? Lateralizace (hybnost, čití)? Fatická porucha (porucha řeči)?

• Meningeální příznaky?
- opozice šíje, Brudzińského příznak, Amossova trojnožka, spine sign, Lassegueův a Kernigův příznak
- tzv. jolt accentuation (vysoce senzitivní, méně specifická zkouška): bolest zhoršují horizontální rotace hlavou frekvencí asi 2–3x za sekundu
- meningeální příznaky jsou pozitivní při meningitidě, subarachnoideálním krvácení (SAK), ale též migréně a úžehu
- zvracení? fotofobie (světloplachost)? horečka? petechie?

• Ovlivňují bolest pohyby krční páteří? Omezené pohyby krční páteří? (cervikokraniální syndrom, CC syndrom)

• TK, TF, TT

• Biochemie krve (iontogram, glykemie, CRP)

• Krevní obraz

• CT hlavy

• Eventuálně lumbální punkce, hemokultury, diferenciální rozpočet leukocytů• Petechie při meningokokové sepsi mají velikost minimálně 2 mm a mohou splývat.

Vyskytují se zejména na dolních končetinách a břiše, neblednou po stlačení sklíčkem (vitropresi).


• Erythema migrans (migrující erytém) při lymeské borrelióze je zarudnutí objevující se za 1–4 týdny od přisátí klíštěte, velké alespoň 5 cm v průměru (odpovídá množství bakterií v organismu), od středu bledne, šíří se i na jiné části těla, nesvědí.

 

Nezaměňovat s časně vytvořeným drobným zarudnutím, mírnou lokální zánětlivou reakcí


 

NEJČASTĚJŠÍ PŔÍČINY

Tenzní bolest hlavy – příčinou nadměrné vypětí a stres, podílí se zvýšené svalové napětí
- bolest je oboustranná, nepulzuje, bez nevolnosti a světloplachosti
- léčebně se dobře uplatňují též antidepresiva

Cluster headache – v 90 % muži kolem 30 let
- lokalizována periorbitálně, nemění stranu, během dne bývá několik záchvatů trvajících do 3 hodin
- na jedné straně bývá ptóza, mióza, slzení, edém víček, pocení

Migréna – bolest způsobuje rozšíření meningeálních arteriol, jejich zánětlivé a edematózní změny; inervace je trigeminem, proto je bolest vnímána zejména v očnici, spáncích a čele
- spouští stres, hormonální změny, menstruace, světlo, pachy, hladovění, změny počasí, nevyspání i přespání, kouření, některé alergie; podíl má též genetická zátěž (chromozom 19)
- bývá bolest jedné či obou polovin hlavy, je intenzivní, pulzující, trvá 2–72 hodin; současně bývá nevolnost, zvracení, světloplachost; následuje únava, bolest svalů
- předchází tzv. aura – poruchy zraku (záblesky, klikaté čáry, chvění obrazu, výpadky části zrakového pole), paměti, schopnosti čtení nebo i vyslovování; poté obvykle do maximálně 60 minut následuje bolest hlavy
- zejména ženy 30–40 let (event. muži kolem 50 let); v 50 % prodromy (podrážděnost, zívání, průjem, častější močení atd.) v předchozích 24 hodinách

Vazomotorická cefalea – pulzující bolest ve spáncích, na čele; typická spíše pro mladší věk, po vypětí, nevyspání, alkoholu

Encefalitida – chřipkové příznaky, po jejich odeznění za 1–2 týdny vysoké horečky, bolesti hlavy, třes, poruchy paměti a koncentrace, dezorientace aj.; anamnéza přisátého klíštěte v posledním měsíci

Meningitida – ztuhlá šíje, horečky, nevolnost, zvracení, světloplachost, únava; může předcházet ORL infekce

Hypertenzní krize, hypotenze

Vertebrogenní obtíže (CC syndrom) – bývá horší hybnost krční páteře, mohou být svalové kontraktury, zvracení; iritací sympatiku může způsobit též erytém, pocení

Sinusitida – bolest hlavy v předklonu, bolestivé výstupy I.–II. větve trigeminu, anamnéza rýmy; jako pomocné vyšetření lze použít diafanoskopii (prosvícení dutin v temné místnosti)

Otitida – bolestivá palpace tragu, porucha sluchu

Nitrolební infekce

Stomatologické příčiny – abscesy, zubní kazy

Horečka

Neuralgie trigeminu – více u žen, trhavé, prudké bolesti v obličeji

Arteriitis temporalis – vyšší věk, muži, palpační citlivost vinuté spánkové tepny

Trombóza žilních splavů – bolest hlavy zhoršuje zapojení břišního lisu, bývá překrvení spojivek

Glaukom – zhoršená zraková ostrost, vidění barevných kruhů kolem světel, mydriáza, bolest hlavy, zvracení, mělká přední komora, překrvená spojivka, oko na pohmat velmi tvrdé; záchvat může být vyvolán pobytem ve tmě, prací v předklonu, polohou na břiše, mydriatiky aj.

Nekorigované refrakční vady oka

Postpunkční bolesti hlavy – únik likvoru po lumbální punkci – zlepšuje zatlačení na břicho

Vazodilatace po nitrátech

Nitrolební krvácení – náhle vzniklá silná bolest, zvracení; po námaze, úrazu, u hypertoniků

Nitrolební tumor

Bolest hlavy při sexuální aktivitě – dobře reaguje na indometacin; nutno vyloučit subarachnoideální krvácení!

Otravy – alkohol, CO (zejména při hyposaturaci),benzín, olovo, rtuť

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: MUDr. Jan BydžovskýPřiložené soubory
Design and code by webmaster