Detail hesla - Srdeční arytmie

Srdeční arytmieSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
SRDEČNÍ ARYTMIE
• Dysrytmie jsou poruchy vzniku vzruchu a jeho šíření (v místě a čase).
• Arytmie jsou poruchy srdečního rytmu včetně poruch frekvence (sinusová bradykardie a tachykardie).

ANAMNÉZA
• Jak dlouho obtíže trvají?
• Pulz pravidelný nebo nepravidelný?
• Frekvence?  Pocit bušení srdce?
• Bolesti na hrudi?  Dušnost?
• Prekolaps?  Kolaps?
• Dosavadní onemocnění – ICHS?
• Užívané léky – beta-blokátory, kalciové blokátory, TCA, diuretika (hypokalemie)?

VYŠETŘENÍ
• 12svodé EKG a monitorování EKG (II. svod)
• TK, SpO2
• Shoduje se frekvence z EKG s frekvencí z pulzního oxymetru?  (Jsou všechny systoly hemodynamicky účinné na periferii?)
• Celkové fyzikální vyšetření – známky kardiálního selhávání?
• KO, biochemie (mineralogram), zvážit  kardiospecifické markery, D dimer, fT4+TSH
• Zvážit Holterovské monitorování EKG

POMALÉ RYTMY
- sinusová bradykardie
- AV blokády
- náhradní junkční, event. komorový rytmus

• Příčiny
- sick sinus syndrom (SSS, syndrom chorého sinu – degenerativní postižení)
- neurogenní šok (sinusová bradykardie)
- předávkování beta- či kalciovými blokátory (sinusová bradykardie, event. AV blok 1. stupně)
- minerálová dysbalance (hyperkalemie aj.)
- akutní infarkt myokardu – poškození převodního systému (AV blok 2. stupně 1. typu při postižení zadní stěny, 2. typ při postižení septálně)
- vagová reakce (např. po zvracení)
- hypotermie (rozšířený komorový komplex – Osbornova J vlna)
- hypotyreóza

NORMÁLNÍ FREKVENCE KOMOR
- fyziologická respirační arytmie
- fibrilace síní (hypertyreóza, kardiomyopatie, degenerativní změny převodního systému, alkohol, hypokalemie)
- extrasystoly (fyzická či psychická zátěž, horečky, hypertyreóza, kardiomyopatie, myokarditida, hypokalemie, hyperkalcemie, acidóza, alkohol)

RYCHLÉ RYTMY
• Pravidelné, úzké komplexy
- sinusová tachykardie
- supraventrikulární tachykardie (AVNRT, AVRT)
- flutter síní 2:1 (frekvence cca 150/min., od sinusového rytmu pomohou odlišit vagové manévry)
- síňová tachykardie

• Pravidelné, široké komplexy
- sinusová tachykardie nebo SVT s raménkovou blokádou
- komorová tachykardie

• Nepravidelné
- fibrilace síní (často při kardiálním selhávání)

• Příčiny
- dehydratace, hypotenze, šok
- horečka
- bolest, strach
- plicní embolie (sinusová tachykardie)
- hypertyreóza (FiS, SVT)
- minerálová dysbalance, hypoglykemie
- toxický vliv léků, drog
- ischemie srdce
- degenerativní změny elektrického převodního systému srdce (stářím – FiS)
- feochromocytom

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster