Detail hesla - Kašel

KašelSlovníková definice
Obranný reflex dýchacích cest, prudký hlasitý výdech sloužící k odstranění cizích těles, škodlivin a sekretu.

Plná definice
ANAMNÉZA
• Jak dlouho trvá? (do 3 týdnů akutní, nad 3 týdny chronický)
• Suchý (dráždivý) nebo vlhký (produktivní), vzhled sputa? 
• Rýma?  Polykací obtíže?  Teploty?
• Bolest na hrudi?  Dušnost?
• Onemocnění srdce a/nebo plic?
• Kuřáctví?
• Práce s toxickými látkami nebo v prašném prostředí?
• Vazba na nějakou činnost, prostředí aj.?

VYŠETŘENÍ
• Celkové fyzikální vyšetření se zaměřením na plíce a srdce – známky dušnosti, zánětu?
• TF, TK, TT, SpO2
• EKG
• Krevní obraz (+ diferenciální rozpočet leukocytů), biochemie krve vč. CRP
• RTG S+P
• Poté event. CT hrudníku
• Zvážit funkční vyšetření plic (bronchodilatační test) a vyšetření ORL oblasti, alergologické vyšetření
• Akutní kašel má obvykle příčinu v respiračním infektu, nachlazení, bronchitidě, pneumonii, event. plicní embolii

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY AKUTNÍHO KAŠLE
• Nachlazení, respirační infekt
- celkové známky zánětu, zánět horních dýchacích cest (rýma, polykací obtíže aj.)

• Aspirace
- náhlý vznik, obvykle při jídle

• Vdechnutí toxických látek (par, zplodin)

• Plicní embolie
- kašel suchý, dráždivý, event. sputum se stopami krve
- dušnost, tachykardie, event. zvýšená náplň krčních žil a známky přetížení pravého srdce
- anamnéza imobilizace

• Pneumotorax
- anamnéza úrazu, plicního onemocnění
- náhlý pocit „prasknutí“ uvnitř hrudníku a rozvoj dušnosti při spontánním pneumotoraxu
- jednostranně neslyšné dýchání, hypersonorní poklep

• Kardiální i nekardiální plicní edém
- anamnéza ICHS, oboustranný poslechový nález vlhkých fenoménů s maximem při bazích, RTG

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY CHRONICKÉHO KAŠLE
• Astma bronchiale
- dráždivý, trvalý kašel
- zhoršení expozicí alergenům

• Zadní rýma (postnasal drip syndrome)
- dráždění ke kašli stékajícím hlenem
- pocit ucpaného nosu, huhňání, škrábání v krku
- příčinou např. alergická rýma, vazomotorická rýma, infekční rýma

• Gastroezofageální reflux (GER)
- může být pyróza, zejména po ránu, vleže
- může být přítomna hiátová hernie
- silný kašel může být díky inkompetenci dolního jícnového svěrače spojen se zvracením

• CHOPN
- anamnéza kuřáctví, spastické exspirium a klinika chronické bronchitidy nebo plicního emfyzému

• ACE inhibitory
- anamnéza nově nasazených (ale i týdny nebo měsíce po nasazení) antihypertenziv ze skupiny inhibitorů adenozin konvertujícího enzymu (vyměnit za AT1-lytika, sartany)

• Tumor respiračního systému a mediastina (bronchogenní karcinom, metastázy...)
- anamnéza kuřáctví, ložiskové zastínění na RTG
- případně dušnost, hemoptýza, celkové známky onkologického onemocnění

• Pleurální výpotek
- městnavé srdeční selhání, pneumonie, tuberkulóza, plicní embolie, onkologická onemocnění, cirhóza, nefrotický syndrom, uremie, pankreatitida, po hrudním chirurgickém výkonu, po infarktu myokardu (s perikarditidou, tzv. Dresslerův syndrom)

• Postinfekční kašel
- hyperreaktivita dýchacích cest po proběhlém respiračním infektu

• Psychogenní kašel
- vazba na psychickou zátěž, stres;  zejména v mladším věku

• Silikóza, pneumokonióza a jiné intersticiální plicní procesy
- pracovní anamnéza, RTG, spirometrie

• Tuberkulóza
- nález na RTG, laboratoř, kultivace sputa

• Kardiální etiologie
- ICHS, mitrální stenóza, VVV u dětí

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster