Detail hesla - Hypotenze

HypotenzeSlovníková definice
Hypotenze je snížení arteriálního krevního tlaku pod 90/60 mm Hg.

Plná definice
ANAMNÉZA
• Trvání a průběh obtíží?  Úraz?  
• Příjem tekutin?  Zvracení?  Průjmy?
• Prekolaps? Kolaps?
• Co obtížím předcházelo, jak začaly?
• Dosavadní onemocnění?

VYŠETŘENÍ
• Celkové fyzikální vyšetření – dehydratace? Známky anémie?
• Známky úrazu?  Možné vnitřní krvácení?
• Krvácení do GIT?
• TK (pozor na falešně nižší TK u příliš široké manžety), při pochybnostech opakovat a/nebo ověřit na druhé paži;  TF, TT, SpO2, EKG
• KO, biochemie krve
• Zobrazovací metody zejména v případě podezření na úraz (UZ břicha, CT hlavy)
• Při prekolapsových stavech a kolapsech zvážit head-up-tilt test (HUT) a ambulantní monitorování TK (ABPM, tonoport)

• Příčiny
- esenciální hypotenze (mladé ženy)
- dehydratace
- zvracení
- průjmy
- polyurie při hyperglykemii
- pocení – horečky
- snížený příjem tekutin
- krvácení – zejména do GIT nebo vnitřní po úrazu
- únik tekutin do 3. prostoru (pankreatitida)
- nadměrná dialýza
- hemodynamicky významná arytmie
- kardiogenní šok – akutní infarkt myokardu
- obstrukční šok – zejména plicní embolie
- anafylaktický šok – prudká alergická reakce
- septický šok – závažná infekce
- vysoké dávky antihypertenziv
- vliv léků (sedativa, hypnotika, nitráty)
- intoxikace (marihuana, alkohol, opiáty)
- addisonská krize (snížená funkce kůry nadledvin)
- hypothyreóza (snížená funkce štítné žlázy)
- gravidita
- postprandiální (po jídle)
- vagotonie (převaha parasympatiku) a vagová reakce (např. při zvracení)

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster