Detail hesla - Hypertenze

HypertenzeSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
• Hypertenze je civilizační choroba charakteristická krevním tlakem opakovaně vyšším než 140/90 mm Hg.

• Krátkodobě vyšší hodnoty krevního tlaku bývají např. též při akutní stresové reakci, intoxikacích apod., o hypertenzi v pravém slova smyslu se však nejedná.

• Stupně hypertenze
I. stupeň: 140–159 / 90–99 mm Hg
II. stupeň: 160–179 / 100–109 mm Hg
III. stupeň: nad 180 / 110 mm Hg

• Stadia hypertenze
1. stadium:  bez orgánových změn
2. stadium:  s orgánovými změnami (hypertrofie levé komory, angioskleróza na očním pozadí, aj.)
3. stadium:  těžší orgánové změny se selháváním funkcí (levostranné kardiální či renální selhávání, CMP, AIM aj.)
4. stadium:  maligní hypertenze (vysoký diastolický tlak, těžké změny na očním pozadí, rychle progredující renální selhávání)

ANAMNÉZA
• Jak dlouho trvají hypertenzní hodnoty krevního tlaku?
• Kdy naposledy byl měřen normální krevní tlak?
• Jsou tyto hodnoty měřeny v klidu?  (Doma?)
• Bolesti hlavy?  Palpitace?   Nespavost?
Jiné obtíže (dušnost, bolest na hrudi aj.)?
• Kouření?  Životospráva?  Rodinná anamnéza?

VYŠETŘENÍ
• Celkové fyzikální vyšetření – zesílení druhé ozvy na aortální chlopni?
• TK (pozor na falešně vyšší TK u příliš úzké manžety), vsedě i vstoje, na obou pažích
• TF, TK, EKG
• 12svodé EKG
• KO, biochemie krve vč. renálních parametrů, glykemie, urikemie a lipidového spektra
• Moč chemicky + sediment
• U mladých osob vyloučit sekundární příčiny hypertenze – UZ vyšetření ledvin včetně dopplerovského vyšetření toků aa. renales
• RTG S+P  (Kardiomegalie?  Známky městnání v malém oběhu?)
• Echokardiografie  (Hypertrofie levé komory?)
• Event. vyšetření očního pozadí u těžké hypertenze, glykemický profil při zvýšené glykemii

• Příčiny
- esenciální hypertenze (primární, idiopatická) – zejména kvůli špatné životosprávě
- akutní stresová reakce, rozrušení, fyzická námaha – vlivem aktivace sympatiku
- syndrom bílého pláště (white coat syndrome) – vyšší hodnoty tlaku měřené lékařem než při samokontrole doma vlivem stresové reakce
- renální – polycystické ledviny, renální selhávání, tubulointersticiální nefritida, glomerulonefritida (nefritický a nefrotický syndrom)
- renovaskulární – stenóza renálních tepen
- hyperkortizolismus – příčinou bývají nádory nadledvin, podávání kortikoidů, porucha hypofýzy; bývají též strie, obezita, měsícovitý obličej, steroidní diabetes
- hyperaldosteronismus – příčinou adenom nadledvin, jaterní cirhóza – retence sodíku a vody – bývají též otoky, svalová slabost (kvůli hypokalemii)
- přetížení tekutinami – excesivní infuzní terapie
- syndrom neadekvátní sekrece antidiuretického hormonu (SIADH) – hypervolemická hyponatremie, příčinou neadekvátní sekrece ADH bývají záněty, nádory, traumata a infekce CNS
- feochromocytom – nádor dřeně nadlevin produkující katecholaminy; bývají hypertenzní krize, bledost, palpitace, úzkost, hyperglykemie, poruchy vědomí
- hypertyreóza, hyperparatyreóza – zvýšená funkce štítné žlázy či příštítných tělísek
- preeklampsie – tzv. pozdní gestóza, současně bývají otoky a proteinurie, více u primipar mladších 20 nebo starších 35 let, malé hmotnosti a výšky, trpících na migrény, u mnohočetných těhotenství;  mohou být též bolesti hlavy, závratě, dvojité vidění a výpadky zrakového pole, bolest nadbřišku, neklid
- nitrolební hypertenze – společně s bradykardií, tzv. Cushingův reflex (ischemie pontu a vagu)
- intoxikace – stimulancia (extáze, pervitin, kokain), halucinogeny (LSD, fencyklidin, lysohlávky), glykoly, barbituráty aj.
- odvykací stav – např. při alkoholismu – bývá též tachykardie, zvýšená teplota, třes, neklid
- maligní neuroleptický syndrom – léčba neuroleptiky nebo jejich vysazení;  bývá též třes, rigidita svalů, tachykardie, tachypnoe, pocení

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster