Detail hesla - Horečka

HorečkaSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
• Příčinou je přenastavení termoregulačního  centra v hypotalamu tzv. pyrogeny nebo jsou  příčiny fyzikální – snížení výdeje nebo zvýšený příjem tepla.

• Tělesná teplota u zdravého kolísá během dne o 0,5–1,0 °C, nejnižší je kolem 4. –6. hodiny ráno, nejvyšší kolem 16. –18. hodiny navečer.

• Terminologie
- do 38 °C  zvýšená teplota (subfebrilie)
- 38–40 °C  horečka (febrilie)
- nad 40 °C  vysoká horečka (hyperpyrexie)

• V 90 % je příčinou infekční onemocnění
- respirační infekt (pneumonie, ale i plicní embolie)
- infekce močových cest (pyelonefritida, cystitida)
- enteritida
- Záněty v ORL oblasti a stomatologické
- meningitidy
- artritidy, osteomyelitidy
- endokarditida (bývá slyšitelný šelest)

ANAMNÉZA
• Jak vysoká teplota?  Jak  dlouho?  Jak se mění?
• Závažné, zejména kolísá-li o > 1 °C během dne.
• Zimnice a třesavka?   (Při vzestupu horečky,   opakovaně u bakteriemií a sepsí)
• Další obtíže?
• Dýchací cesty:  Kašel? Vykašlávání? Vzhled?
• ORL:  Bolest ucha? Polykací obtíže? Rýma?
• Stomatologické:  bolest zubů?
• CNS:  bolest hlavy?
• GIT:  zvracení? průjem?
• Urogenitální systém:  Dysurie, bolest beder?  Zkalená moč?  Výtoky, bolest při pohlavním styku?
• Nespecificky:  bolest svalů a kloubů?  (Při virózách, chřipce)
• Přidružená onemocnění?
- idiopatické střevní záněty?
- metabolické poruchy?  (Hypertyreóza)
- hematologická a onkologická onemocnění?

VYŠETŘENÍ
• Spolehlivé změření teploty v axile (vyloučení simulace), event. například i  rektálně (norma:  Tr = Ta + 0,5 °C)
• Podrobné celkové fyzikální vyšetření
• Dýchací cesty:  poslech
• ORL:  pohled do krku. Bolestivá palpace tragu? Zvětšení krčních lymfatických uzlin?
• Stomatologické:  pohled do úst, stomatologická kontrola
• CNS:  Meningismus?  Alterace vědomí?  Neurologický deficit?
• GIT:  vyšetření břicha, sonografie
• Urogenitální vyšetření:  vyšetření břicha, sonografie, gynekologická kontrola
• Kožní příznaky:  exantém, petechie? (DIC, meningokoková sepse)
• Krevní obraz (+ diferenciální rozpočet leukocytů) a biochemie krve, zejména CRP (vzestup za 6–10 h., maximum za 24–48 h., návrat za 4 dny)
- virózy:  CRP bývá do 40 mg/l, segmenty pod 35 %, lymfocyty nad 45 %, event. leukocytopenie
- bakteriální infekce:  CRP nad 50 mg/l (nad 100 mg/l těžká), segmenty nad 65 %, lymfocyty pod 25 %, leukocytóza nad 1010/l
- alergické záněty a parazitózy:  zvýšení eosinofilů nad 5 %
• Moč chemicky + sediment
• RTG S+P, zvážit sonografii břicha a ledvin
• Zvážit:  hemokultury, prokalcitonin, stěry z tonzil, mikrobiol. kultivace stolice, lumbální punkce
• Prokalcitonin (PCT) – vzestup za 3–6 hodin:
- do 0,05 ng/ml   zdravý
- do 0,5 ng/ml   lokální zánět
- do 2,0 ng/ml   systémová zánětlivá reakce
- do 10 ng/ml   závažné sepse
- nad 10 ng/ml   septický šok
•    Pátrat po známkách šoku! Při septickém šoku bývá hyperkinetická cirkulace na periferii = teplá, dobře prokrvená periferie!
•    Pátrat po známkách SIRS (syndrom systémové zánětlivé odpovědi)
- TT pod 36 °C nebo nad 38 °C
- TF nad 90/min.
- DF nad 20/min.
- WBC pod 4 nebo nad 12 tisíc/mm3
•    Zvýšená teplota až horečka s neklidem, třesem a tachykardií, případně halucinacemi aj. jsou také příznaky abstinenčního syndromu!  (obecně opačné příznaky než působí příslušná droga)
•    Příčiny horeček neznámého původu
- 35 %  infekční onemocnění
- 20 %  onkologická onemocnění
- 15 %  kolagenózy (artritidy, arteritidy, revmatická horečka...)
- 15 %  polékové horečky
- 15 %  neobjasněno

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster