Detail hesla - Křečové stavy

Křečové stavySlovníková definice
Mimovolní nadměrný a dlouhodobý stah kosterního svalu způsobený vyšší dráždivostí nervového systému.

Plná definice
• Křeče
- tonické – dlouhodobější svalové kontrakce
- klonické (myoklony) – záškuby
- tonicko-klonické – smíšený typ

ANAMNÉZA
• Důležitá anamnéza od okolí – popis křečí
• Porucha vědomí, zmatenost?
• Křeče v minulosti?
• Epilepsie?  Abusus alkoholu nebo drog?
• Vlastní řidičský průkaz nebo zbrojní pas?
Pracuje ve výškách nebo nad volnou hloubkou? 

VYŠETŘENÍ
• Celkové fyzikální vyšetření, Chvostkův příznak (záškub lícních svalů při poklepu na tvář, n. facialis) a Trousseauův příznak (porodnická ruka při kompresi paže manžetou tonometru).
• TK, TF, SpO2, TT
• Glykemie
• Biochemie krve (ionty vč. kalcia, ALT, AST, GMT), případně fT4 + TSH, Mg
• Neurologické vyšetření
• CT hlavy – zejména při primozáchytu!

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY
• Epileptický záchvat (bezvědomí s generalizovanými křečemi)
- trvání obvykle do 1–3 minut
- nejdříve tonické, později klonické křeče
- následně zmatenost a amnézie na událost
- apnoe, cyanóza, pěna u úst
- pomočení, pokousaný jazyk
- může být přechodná paréza končetiny, tzv. Toddova paréza
- alkoholová epilepsie – epileptický záchvat nastává obvykle do 6–48 hodin od posledního příjmu alkoholu u chronických pijáků (pro alkoholismus svědčí makrocytární anémie, vyšší aktivita transamináz a GMT, poměr AST/ALT nad 2, zvýšení INR, hypalbuminemie)

• Konvulzivní synkopa
- kolapsový stav s křečemi, příčinou je hypoperfuze CNS
- chybí pomočení a pokousání jazyka
- rychlá úprava vědomí, bez zmatenosti, amnézie či spavosti

• Další příčiny
- zástava dechu/oběhu (hypoxie CNS)
- asfyxie (dušení, hypoxie)
- hyperventilace (zejména ruce; při vědomí)
- úrazy (krvácení), tumory a infekce CNS
- cévní mozková příhoda (zejména hemoragická)
- posthypoxické křeče (laktát ve svalech)
- metabolické poruchy (hypoparatyreóza – hypokalcemie, hyponatremie, hypomagnezemie, hypoglykemie)
- intoxikace
- eklamptický záchvat
- febrilní křeče u malých dětí

• Další stavy imitující křeče
- extrapyramidové příznaky, dystonie a dyskinézy (torticollis, grimasy v obličeji apod., zejména po neuroleptikách, Torecanu aj.)
- parestezie, hyperventilační tetanie (brnění zejména rukou a úst při respirační alkalóze, hypokalcemii, hypomagnezemii aj.)
- chladový třes

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster