Detail hesla - Otok končetiny

Otok končetinySlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
ANAMNÉZA
• Jak dlouho otoky trvají?
• Pouze dolní končetiny? Jedna nebo obě? I jinde po těle (ascites?)
• Úraz končetiny? Zánět? Teploty?
• Imobilizace (upoutání na lůžko) a/nebo ortopedický výkon v posledních týdnech?

VYŠETŘENÍ
• Celkové vyšetření se zaměřením na končetiny, srovnání s končetinou druhé strany
• TF, TK, TT, SpO2
• Lokální známky zánětu?  Otok a zduření, zahřátí, zarudnutí, bolest, zhoršená hybnost
• Měkký (těstovitý) otok odpovídá nízkému obsahu bílkovin (nezánětlivý, transsudát)
• Známky zranění, i.v. vstupu?
• Exenterace regionálních mízních uzlin?

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY
• Chronická žilní insuficience
- postiženy bývají obě dolní končetiny
- trofické změny končetin (ochlupení, hyperpigmentace)
- varixy, případně (prodělaný) bércový vřed

• Pravostranné kardiální selhávání
- postiženy bývají obě dolní končetiny
- otok těstovitý, bez dalších známek zánětu
- může být též ascites (vzedmuté břicho, temný poklep)

• Hluboká žilní trombóza (flebotrombóza)
- oteklá jedna končetina
- bolestivá hluboká palpace lýtka
- Homansovo znamení: bolestivá dorsální flexe nohy
- plantární znamení:  bolestivá palpace plosky nohy
- případně naplněné povrchové, tzv. strážní Prattovy žíly, žíly na dorsu nohy nekolabují ani při elevaci
- anamnéza imobilizace, kuřáctví, hormonální antikoncepce nebo trombofilie
- pátrat též po známkách plicní embolie

• Flebitida (zánět povrchové žíly)
- postižená jedna končetina
- lokální známky zánětu (zahřátí, zarudnutí)
- stopy zranění nebo intravenózního vstupu
- Pozor!  K tromboflebitidě v. saphena magna přistupovat jako ke hluboké žilní trombóze!

• Erysipel (růže)
- postihuje jednu dolní končetinu
- světle červené zbarvení lesknoucí se kůže, přesné ohraničení, jazykově zasahuje do okolí
- může předcházet zranění nebo bércový vřed
- lokální (syté zarudnutí, zahřátí) i celkové známky zánětu (horečka, schvácenost, třesavka, zimnice)
- mohou být puchýře, může přejít v celulitidu

• Celulitida (flegmóna)
- podobná erysipelu, zasahuje hlouběji do podkoží, bývá větší otok a méně přesné ohraničení

• Dnavá artritida
- typicky postihuje zejména bazální kloub palce nohy
- anamnéza požívání alkoholu a červeného masa
- lokální, případně i celkové známky zánětu
- vysoce bolestivé i při lehkém doteku

• Alergická reakce
- anamnéza kontaktu s alergenem (bodnutí hmyzem, čisticí prostředky, nikl aj.)
- lokální známky zánětu (zarudnutí, zahřátí)
- svědění, exantém (vyrážka)

• Dekompenzace artrózy
- otok velkých nosných kloubů (kolene)
- možné lokální známky zánětu (zahřátí aj.)
- možná náplň kloubu
- noční bolesti (venózní přetlak)

• Bakerova pseudocysta
- tuhá rezistence v podkolenní jamce (kloubní výpotek v dorsální části kloubního pouzdra)

• Další příčiny
- užívání kalciových blokátorů (antihypertenziv)
- užívání kortikosteroidů
- hyperaldosteronismus
- stav po exenteraci mízních uzlin (pro tumor)
- premenstruační otoky, gravidita, hormonální kontracepce (zvýšený poměr estrogeny/gestageny)
- akutní glomerulonefritida, nefrotický syndrom, renální insuficience
- hypotyreóza
- trombóza dolní duté žíly
- celotělové otoky (anasarka) při hypoproteinemii vlivem sníženého onkotického tlaku bílkovin, jaterní selhávání

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster