Detail hesla - Umělá plicní ventilace

Umělá plicní ventilaceSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
• základní parametry:                            

– FiO2  0,5–1,0                     
– Vt  6–7 ml/kg
– f (RR)  12–20 /min.                 
– TE  1,5–2 × TI
– MV  6–10 l/min. (= f × Vt)
– trigger  –2 cmH2O

Pozn.:  přepínač koncentrace kyslíku v poloze „AIR MIX“ (ventilátory Dräger, Weinmann aj.) představuje FiO2 asi 0,4–0,6 a „NO AIR MIX“ 1,0

• základní jednoduché ventilační režimy transportních ventilátorů (např. Taema Osiris):

– VCV (Volume Controlled Ventilation) – u nedýchajících (relaxovaných), plně objemově řízená ventilace;  ventilátor dodá stanovený počet dechů o  stanoveném objemu bez ohledu na dechovou aktivitu pacienta;  pokud hodně přidechuje (interferuje, nepodřizuje se ventilátoru), nutno zrelaxovat

– PSV (Pressure Support Ventilation), AI (Assisted Inspiration) – u dýchajících pacientů, na SIMV;  pacient spouští nádech („triggeruje“, obvykle tlakem –2 cmH2O nebo inspiračním flow 5 L/min.), ventilátor provádí nádech do dosažení nastaveného tlaku v dýchacích cestách (paw) = PS (tlakové podpory  10–20 cmH2O) + PEEP (5–10 cmH2O);  pokud dýchá méně, dodá se nastavený  počet plně řízených dechů (záložní řízený režim), FiO2 je v režimu PSV na ventilátoru Osiris přibližně 0,5

• PEEP (Positive End-Exspiratory Pressure) – pozitivní tlak na konci výdechu, „distenzní terapie“; brání kolapsu alveolů, snižuje funkční reziduální kapacitu plic, ale zatěžuje pravou srdeční komoru (indikace: edém plic, stav po tonutí, popálení, ARDS, embolie...); obvykle se používá hodnota 5–10 cmH2O

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster