Detail hesla - Bolest

BolestSlovníková definice
Bolest je nepříjemný smyslový a emoční zážitek spojený s potenciálním či skutečným poškozením tkáně, její funkce je varovná. Je nejčastějším příznakem přivádějícím nemocného k lékaři.


Plná definice

Bolest je nepříjemný smyslový a emoční zážitek spojený s potenciálním či skutečným poškozením tkáně, její funkce je varovná. Je nejčastějším příznakem přivádějícím nemocného k lékaři.

• Je vnímána prostřednictvím nociceptorů (algoreceptorů); nejvíce jich je v prstech, zubech a rohovce.

• Vjem je veden z kůže a sliznic myelinizovanými A δ vlákny a nemyelinizovanými C vlákny z útrobních orgánů.

• Bolest dle aferentních vláken

epikritická (rychlá)
-
myelinizovaná vlákna A δ
- rychlost 15 m/s
- ostrá lokalizovaná somatická bolest

protopatická (pomalá)
-
nemyelinizovaná C vlákna
- rychlost 1 m/s
- špatně lokalizovatelná viscerální bolest z vnitřních orgánů
- může být i vegetativní doprovod

• Důležitá je změna charakteru bolesti (např. při apendicitidě).

• Vzruch je aferentními nervovými vlákny veden do zadních kořenů míšních, kde se vlákna kříží (přechází na druhou stranu) a stoupají do thalamu nebo retikulární formace, gyrus postcentralis a gyrus cinguli.

• Za kognitivní zpracování bolesti zodpovídá neocortex mozku, za afektivní limbický systém.

Nociceptory jsou stimulovány: draselným a vodíkovým kationtem, histaminem, serotoninem, kininy, PG, leukotrieny.

Lépe je snášena bolest akutní než chronická.

Snášení bolesti je ovlivněno také výchovou, temperamentem, náboženstvím aj.

Přenesená bolest (referred pain) – na kůži se v některých případech může bolest promítat jinam, než by odpovídalo orgánu původu (díky společné inervaci).

Pahýlová bolest – při špatně ošetřeném nervu při amputaci (vznikl tzv. amputační neurom).

Fantómová bolest – pocit přítomnosti či bolesti amputované končetiny.

Neuralgie – bolest způsobená ischemií (vasa nervorum), poraněním nebo infekcí nervu.

ANAMNÉZA

Bolest je subjektivní vjem a její vnímání je potřeba pacientovi věřit!

O: OD KDY A ODKUD ZAČALA?
P: PROVOKUJÍCÍ A POTLAČUJÍCÍ FAKTORY?
Q: JAKÁ JE JEJÍ KVALITA (CHARAKTER)?
R: IRADIACE (VYZAŘOVÁNÍ)?
S: SÍLA BOLESTI? JEJÍ SNÁŠENÍ? OVLIVŇUJE SPÁNEK?
T: DOSAVADNÍ TERAPIE?

• Sílu bolesti se může pacient pokusit vyjádřit pomocí tzv. vizuální analogové škály (VAS) na stupnici od 0 (žádná bolest) do 10 (nejhorší zničující bolest, jakou si dovede představit).

Všímejte si objektivních příznaků tzv. syndromu bolesti: grimasy, tachykardie, zatínání pěstí, slzení apod.

OVLIVNĚNÍ BOLESTI

• Vždy je lépe zvládnutelná bolest před dosažením její plné intenzity.

Fyzikálně
- teplo
– pomáhá při spasmech (kolikách) a cévních uzávěrech
- chlad – pomáhá tzv. chladovou ischemií při úrazech, dále při léčbě zánětů

Farmakologicky
- centrálně
– anodyna, antidepresiva, anxiolytika
- periferně – nesteroidní antiflogistika (NSAID, inhibitory cyklooxygenázy – COX), ale též spasmolytika, kortikoidy (inhibicí fosfolipázy potlačení syntézy PG a LT)

ASA dávka 0,5 –1 g působí asi 1 hod.
ibuprofen 0,5–1 g 5–10 hod.
naproxen
0,5 g 8–12 hod.
diclofenac
pro silnější bolesti (pohybový systém), dávka do 150 mg denně
metamizol i silné bolesti, také spasmolytický účinek, dávka do 2 g denně
indometacin
nejsilnější z NSAID, dávka do 200 mg denně, účinek trvá 10 hod.

paracetamol 0,5 –1 g 5 hod.

tramadol 1 mg/kg 5 hod.

fentanyl 2 –50 µg/kg 1 hod.
sufentanil 0,5–5 µg/kg 1 hod.
morfin
10 mg 4 hod.
petihidin 1 mg/kg 4 hod. (pro časté zvracení podávat s antiemetikem)


J. Bydžovský
Převzato z
Bydžovský J. Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster