Detail hesla - Trombóza cestovní

Trombóza cestovníSlovníková definice
Trombóza žil dolních končetin (DK), která vznikne v souvislosti s dlouhým cestováním (5 a více hodin) vsedě především v autobuse a letadle. Projeví se při cestě nebo do 14 dnů. V Evropě se uplatňuje především cestování v autobuse, při letecké dopravě dlouhé lety přes oceán ekonomickou třídou.


Plná definice

Patogeneze

Příčinou je dlouhé nehybné sezení ve stísněném prostoru, přispívá též těsné oblečení, dehydratace a v letadle i snížená tenze kyslíku. Je zřejmé, že ohrožené jsou především osoby s vrozenými nebo získanými rizikovými faktory žilní trombózy (vrozené trombofilní stavy, věk nad 40 let, stavy po operacích, porodu, zlomeninách dolních končetin, dále maligní onemocnění, velké varixy žil DK a zejména chronická žilní insuficience, již prodělaná žilní trombóza, nepohyblivost DK, obezita, srdeční insuficience, léčba estrogeny). Onemocnění může být asymptomatické nebo se projeví mírně bolestivým, asymetrickým otokem jedné z končetin. Prvním projevem může být též plicní embolie, různě těžká.

Klin. obraz a dg.

Klinická diagnostika je obtížná (malé otoky jsou při cestování běžné), údaj o dlouhé cestě je významný a jako u žilní trombózy vůbec jsou nutná pomocná vyšetření (USG, pletyzmografie, radionuklidová vyšetření aj.).

Terapie

Léčba je stejná jako u každé jiné tromboembolické choroby.

Prevence

Všichni cestující by měli aktivně cvičit a měnit polohu DK, provádět izometrické kontrakce velkých svalových skupin DK, dostatečně pít nealkoholické nápoje a mít pohodlné oblečení. Nepoužívat hypnotika. U osob se středně velkým rizikem jsou vhodné elastické kompresivní punčochy. U nemocných s vysokým rizikem je třeba ještě zvážit aplikaci preventivní dávky nízkomolekulárního heparinu 2 h před cestou. Přepravci by měli zvětšit prostor pro každého cestujícího.

J. Spáčil

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 647-648.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster