Detail hesla - Varixy žilní dolních končetin

Varixy žilní dolních končetinSlovníková definice
Vakovitě rozšířené, vinuté povrchové žíly.

Plná definice

Etiologie a patogeneze

U primárních varixů je přítomna vrozená porucha žilní stěny vedoucí k jejich dilataci s insuficiencí chlopní Sekundární varixy vznikají jako následek zhoršení žilní drenáže hlubokým systémem po proběhlé trombóze.

Klin. obraz

Subjektivní potíže spočívají v únavě dolních končetin při stání nebo po delší chůzi s pocitem tíhy a s křečemi, hlavně v noci. Dále dochází k rozvoji měkkých, později tuhých otoků, hemosiderinových pigmentací, svědivých dermatitid a v nejzávažnějším případě k rozvoji ulcerací. Objektivně u stojícího pacienta zjišťujeme přítomnost dobře viditelných varixů, u nemocných po prodělané ileofemorální trombóze jsou patrné typické kolaterály v třísle a podbřišku. Přítomnost varixů poznáme pohledem, popř. pohmatem (vestoje). Trendelenburgovým testem lokalizujeme insuficientní perforátory nebo insuficienci některé ze safén a Perthesovým testem se informujeme o průchodnosti hlubokého žilního systému. K ozřejmění průchodnosti hlubokých žil se dále uplatní dopplerovské a duplexní USG vyšetření. Jen vzácně provádíme flebografii. U primárních varixů pátráme po rodinném výskytu. Relativně častou komplikací jsou záněty varikózních žil s nebezpečím vzniku trombózy a jejího přechodu na hluboký žilní systém. Rozsáhlé varixy mohou vést ke chronické žilní insuficienci a vzniku bércového vředu.

Dif. dg.

Opírá se o typický klinický obraz primárních varixů nebo posttrombotického syndromu. Vyloučit musíme arteriovenózní píštěle či hemangiomy.

Terapie

U počínajících varixů se doporučuje vyvarovat se dlouhého stání, zapojovat svalovou pumpu na dolních končetinách, při sezení pohybovat nohou, cvičit, časté procházky, plavat, nezvyšovat hmotnost. Při progresi je nutná kompresivní léčba (punčocha). U těhotných žen je vhodné preventivní užití kompresivních punčoch po 3. měsíci těhotenství, i když varixy nejsou patrné. Medikamentózní terapie je málo účinná a může zmírnit bolesti a otok či zlepšit hojení kožních defektů (bioflavonoidy, rutosidy). Chirurgická léčba je indikována u symptomatických varixů (otoky, křeče, defekty) a z kosmetických důvodů. Spočívá obvykle v podvazu insuficientních žil, spojek a exstirpaci varixů. Skleroterapie je ambulantní léčebný postup, při němž se intraluminální injekcí sklerotizačních roztoků vyvolá sklerotická přeměna žilní stěny a vznik lokální trombózy s následným uzávěrem žíly v oblasti aplikace. Zevní komprese zužuje žilní lumen, zmenšuje objem trombu a omezuje šíření trombózy a flebitidy. Dobře se hodí pro léčbu postižení insuficientních distálních perforujících žil, reziduálních varixů po operaci, izolovaných varixů, drobných kosmetických změn.

R. Urbanová, M. Bulvas

Chirurgický dodatek

Indikací k chirurgické léčbě jsou trofické defekty na končetině žilního původu, subjektivní potíže nemocného (napětí v končetině, lýtkové křeče ap.), kosmetické hledisko a prevence vzniku bércového vředu. Cílem operace je odstranit insuficientní část magistrálních žil s ponecháním části suficientní. Provádí se exstirpace varixů pomocí Smetanova a Klappova nože a sondáž insuficientního kmene velké či malé safény a jejich stripping. Na konec operačního výkonu se provede elastická bandáž končetiny. Recidivy varixů jsou výsledkem nesprávné indikace a techniky výkonu. Malé recidivy varixů lze úspěšně léčit skleroterapií, velké pak operačním výkonem.

V. Třeška

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 675.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster