Detail hesla - Akné a akneiformní erupce - diferenciální diagnostika

Akné a akneiformní erupce - diferenciální diagnostikaSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Acne vulgaris postihuje oblasti kůže, kde se nacházejí ve velkém počtu folikuly mazových žláz – tzv. sebaceózní folikuly, které jsou svým utvářením predisponovány pro vznik aknózních lézí. Folikulární kanál je hluboký a kavernózní, procházející chloupek je jemný a mazové žlázy jsou značně hypertrofické a multilobulární. Lokalizací sebaceózních folikulů jsou dány predilekční oblasti pro akné, kterými jsou obličej, ušní lalůčky, krajina hrudní kosti a horní polovina zad – zejména latelární strany ramen. Nejen klinický obraz onemocnění, ale právě i predilekční lokalizace patří mezi důležité ukazatele diferenciální diagnostiky onemocnění.

Klinika aknózních projevů

Eflorescence, které charakterizují acne vulgaris, lze rozdělit do tří kategorií, a to na primárně nezánětlivé, sekundárně zánětlivé a terciálně pozánětlivé.
Počínající akné je obvykle charakterizována nezánětlivými morfami, a to uzavřenými a nebo otevřenými komedony, jejichž prekurzorem je mikrokomedon. Zánětlivé změny epitelu foli¬ kulární stěny mají za následek vznik papul, pustul či papulopustul a často vyústí v rupturu folikulární stěny s následným vznikem abscesů a rozsáhlejších zánětlivých projevů (indurované uzly, abscedující uzly, abscedující drenážní sinusy). Terciální pozánětlivé morfy – polyporózní komedony, cysty, jizvy – jsou výsledkem závažně probíhajícího onemocnění.

Dělení akné

Podle klinických projevů, jejich závažnosti a podílu etiopatogenetických faktorů dělíme akné do dvou velkých skupin:

I. Akné pravá
a) acne vulgaris
• zahrnuje acne comedonica, acne papulopustulosa, acne conglobata (a zvláštní formy)
b) acne venenata (a zvláštní formy)
c) akné komedonální
• při fyzikálních vlivech (např. solární akné na stárnoucí kůži, akné po rtg záření).

II. Akneiformní erupce
Akneiformní exantémy se na rozdíl od aknózních lézí liší tím, že začínají vždy primárně jako zánět vázaný folikulárně (zánětlivá papula či pustula). Léze bývají stejně velké, monomorfní. Nejedná se o alergickou reakci. Komedony vznikají sekundárně, na rozdíl od akné, která začíná primární poruchou folikulárního rohovění (mikrokomedon) a může se zánětlivě měnit až sekundárně. Akneiformní projevy bývají ve většině případů iatrogenního původu, jako vedlejší reakce na některý z následujících léků:
• celkové i lokální glukokortikoidy, androgeny a některá orální kontraceptiva
• halogeny – sloučeniny jodu a bromu
vitaminy B1, B6, B12, D2
• fenobarbitaly
• hydrazid kyseliny izonikotinové, rifampicin, etionamid
• lithium
• deriváty hydantoinu
• chinin
• tetracykliny, streptomycin
• cyklosporin A
• thiomočovina, thiouracil
• 8–metoxypsoralen + UVA (PUVA)
• disulfiram

K upřesnění jednotlivých forem akné a akneiformních exantémů je uveden přehled těchto onemocnění v tabulce 1.

Tabulka 1: Přehled akné a akneiformních erupcí


AKNÉ PRAVÁ 
AKNEIFORMNÍ ERUPCE
Acne vulgaris  Acne venenata  Acne comedonica  Acne medicamentosa 
acne comedonica, acne papulopustulosa, acne conglobata  kontakt se zevními látkami  způsobené fyzikálními faktory  vyvolané především léky 
acne fulminans  acne detergicans  akné vyvolaná ionizujícím zářením (kobalt, rtg)  acne jodina, acne bromina, (jodidy, bromidy) 
acne inversa (triada, tetrada, pentada)  acne cosmetica  senilní solární komedony  acne steroidea, (kortikosteroidy, ACTH)
acne neonatorum, acne infantilis acne oleosa 
tetracyklinové akné, (tetracyklin) 
acne infantum  acne picea 
vyvolaná UV zářením, Mallorca acne (acne aestivalis) 
acne mechanica  acne chlorina 

acne sexualis 


acne tropicalis 


akutní obličejová akné dospělých žen 

maskulinizující syndrom 


akné zad dospělých mužů


V tabulce 2 jsou uvedeny základní faktory, které dokumentují rozdílnost akné a akneiformních erupcí, přestože u obou klinických jednotek jsou místem patologického procesu sebaceózní folikuly.

Tabulka 2: Odlišnosti akné a akneiformních exanténů (modifikováno dle Plewiga a Kligmana)


AKNÉ  AKNEIFORMNÍ ERUPCE 
postižený orgán  sebaceózní folikul  sebaceózní folikul 
primární léze  komedo  papula, papulopustula 
sekundární léze  papuly, pustuly, cysty, uzly, drenážní sinusy  pozánětlivé komedo 
jizvení  přítomno dle charakteru předcházejícího zánětu  obvykle není přítomno 
příčina  multifaktoriální (androgeny, maz, Prop. acnes, folikul. keratinizace, dědičnost)  léky, lokální irritans, potravinové doplňky 
počátek  pomalý (měsíce až roky)  náhlý (několik dnů až týdnů) 
vznik  adolescence  v dospělosti či později 
trvání  prolongované (roky)  krátké (dané trváním příčiny) 
terapie  lokální, event. celková, časově náročná  lokální, krátkodobá, závisí na odstranění vyvolávajícího agens

Určité skupiny onemocnění se svým klinickým obrazem mohou podobat akné, ale jejich etiopatogeneze a tím i terapeutická řešení bývají odlišná. V diferenciální diagnostice přichází tak v úvahu celá řada změn na kůži s morfologickými projevy podobnými akné, jak je uvedeno v přehledné tabulce 3.

Tabulka 3: Diferenciální diagnostika změn na kůži, morfologicky podob

Onemocnění  Synonymum  Onemocnění  Synonymum 
dermatitis perioralis  rosaceiformní dermatitida, choroba letušek ">light-sensitive, seborrhoid, rosaceiformní dermatitida, choroba letušek  acne agminata  rosacea, acnitis, lupus miliaris faciei, papulo-nekrotický tuberkulid ">lupoidní rosacea, acnitis, lupus miliaris faciei, papulo-nekrotický tuberkulid 
demodex folliculitis  rosacea demodex ">demodicosis, demodicidosis, acne rosacea demodex  adenoma sebaceum  m. Pringle 
gramnegativní folikulitida 
acne syphilitica 
staph. aureus folliculitis 
maskulinizující sy 
staph. epiderm. folliculitis 
sy luteomu a akné 
folliculitis mycotica 
sy XYY – acne conglobata 
pityrosporum folliculitis  malassezia folliculitis  SAHA sy 
folliculitis simplex barbae 
SAPHO sy
folliculitis eczema- tosa barbae 
eczema atopicum  dermatitis atopica, neurodermitis atopica, endogenní Besnier ekzém-prurigo, neurodermitis constitutionalis
pseudofolliculitis barbae  pili recurvati  verrucae planae 
sycosis barbae  tinea barbae  dentální sinus  dysseboroická
folliculitis sclerotisans nuchae  acne keloidea  dermatitis seborrhoica  dermatitida, seboroický ekzém, morbus Unna 
rosacea fulminans  pyoderma faciale  acne urticata  prurigo simplex subacuta 
rosacea  rosacea, couperose ">acne rosacea, couperose  naevus comedonicus 
acne necrotica  acne varioliformis, nekrotizující lymfocytární folikulitida acne decalvans  folliculitis decalvans capillitii 
acne excoriata  acne excoriée  syringoma 
hyperplazie sebaceózních žláz 
folliculitis et perifolliculitis abscedens et suffodiens 
trichostasis spinulosa milia 
acne corneé, acne vermoulante  keratosis pilaris, atrophodermia, vermiculata, folliculitis, ulerythematosa, reticulata 
moluscam contagiosam  epithelioma contagiosum  trichoepitheliomata  trichoblastom, trichoblastické fibromy 
steatocystoma multiplex  sebacystomatosis, hereditární epidermální polycystická choroba, mazové retenční cysty

Z uvedených přehledů je patrné, že diagnostika tak běžného onemocnění, jak se vesměs acne vulgaris jeví (i v dnešní době často zařazovaného spíše mezi kosmetickou problematiku), nemusí být vždy jednoznačná, neboť závažné formy akné mohou být i součástí jiných chorob. Jedná se především o maskulinizující syndromy, které jsou spojeny s nadměrnou produkcí androgenů, pocházejících nejčastěji z ovarií a nad¬ ledvin, ale event. i z jiných ektopických zdrojů, jako je hepatom a bronchiální karcinom. Zdrojem těchto hormonů jsou především hyperplazie, méně často tumory či enzymový defekt. Aknózní projevy se vyskytují u nádorů nad¬ ledvin, ovarií, varlat, které produkují androgeny, dále u Cushingovy nemoci a adrenogenitálního syndromu. Za torpidními projevy akné, perzistujícími u žen mimo obvyklý věk, se často skrývá syndrom polycystických ovarií. U zmíněných chorob je charakteristický současný výskyt dalších projevů maskulinizace (těžká seborea, hirsutismus).

S projevy akné, silného mazotoku a hirsutismu se můžeme setkat u gravidních žen se syndromem luteomu a akné způsobené perzistujícím corpus luteum (produkuje androgeny). Jeho odstranění vede k rychlému ústupu projevů.

Závažná akné typu acne conglobata, projevující se většinou již před pubertou, spojená s vysokým vzrůstem, sklonem k agresivitě až kriminalitě, je součástí syndromu XYY – acne conglobata.

Jarmila Rulcová
Převzato z
Kolektiv autorů. Dermatovenerologie, dětská dermatologie a korektivní dermatologie 2006/07. Trendy v medicíně. Triton: Praha 2006
www.tridistri.cz

Autor: Redakce


Literatura:
1. Braun-Falco, O., Plewig, G., Wolff, H.H.: Dermatológia a venerológia. Bratislava, Osveta 2001; s. 861–889.
2. Cunliffe, W.J.: Acne. London, Martin Dunitz 1993; s. 11–92.
3. Plewig, G., Kligman, A.M.: Acne and Rosacea. 3rd, Completely Revised and Enlarged Edition with Contributions by T. Jansen. Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag 2000; s. 103–539.
4. Stárka, L. a kol.: Endokrinologie. Praha, Maxdorf 1997; s. 145–159.
5. Török, L.: Kožní projevy při chorobách vnitřních orgánů. J.A. Barth Verlag, Hüthig GmbH, Heidelberg-Leipzig, ve spolupráci s ČLS JEP Praha 1998; s. 91–93.
6. Vlašín, Z., Jedličková, H. a kol.: Praktická dermatologie v obrazech a schématech. Brno, Vladerma 2001; s. 126–135.
7. Vohradníková, O.: Acne vulgaris – klinické varianty, diferenciální diagnostika a možnosti terapie. Prakt. Lék. – Tématická příloha 1998, 9, s. 1–8.

Design and code by webmaster