Detail hesla - Schistosomóza

SchistosomózaSlovníková definice
Onemocnění způsobené několika druhy červů – krevních motolic rodu Schistosoma.

Plná definice
Přehled původců nákazy, jejich výskytu a klinických projevů je uveden v tabulce. Na světě je infikováno asi 200 milionů lidí, jde o druhé po malárii nejvýznamnější tropické onemocnění V ČR byly zaznamenány importované případy u cestovatelů a imigrantů. Zavlečení nákazy do ČR nehrozí, neboť zde nežijí vhodní mezihostitelé – tropičtí vodní plži. Dospělé motolice žijí v člověku, který vylučuje vajíčka stolicí nebo močí. Z vajíček se ve vodě líhnou larvální stadia, která se ve sladkovodních plžích vyvíjejí v invazivní larvy zvané cerkárie. K nákaze dochází průnikem cerkárií neporušenou kůží do krevního řečiště při koupání či jiném kontaktu s kontaminovanou vodou. Cerkárie se v lidském organismu vyvíjejí v dospělé červy. Samičky se usazují v žilních pleteních břišních orgánů, kde tvoří vajíčka. Ta pronikají tkáněmi do střeva či močových cest a při tom působí granulomatózní zánětlivé změny.

Klinické projevy závisí na druhu motolice a počtu usídlených červů. Záhy po průniku cerkárií kůží se často objeví svědivá makulopapulózní vyrážka zvaná cerkáriová dermatitida. Za několik týdnů po nákaze v době migrace motolic do cílových orgánů může dojít k horečnatému onemocnění s artromyalgiemi, alergickými otoky a urtikariální vyrážkou, suchým kašlem, mírnou hepatosplenomegalií a nápadnou eozinofilií. Jde o akutní schistosomózu označovanou jako horečka Katayama. Za několik let po nákaze se mohou objevit příznaky chronické schistosomózy postihující tlusté střevo, játra či močové cesty. Onemocnění se diagnostikuje nálezem vajíček ve stolici či moči a průkazem zvýšené hladiny specifických protilátek. Vylučování vajíček však začíná až mezi 7. a 12. týdnem po nákaze a protilátky v séru se objevují od 5. týdne po nákaze. V krevním obraze bývá eozinofilie. Lékem volby je praziquantel v dávce 40–60 mg/kg hmotnosti jednorázově. Cestovatele do endemických oblastí je třeba upozornit na nebezpečí i krátkodobého kontaktu s kontaminovanou sladkou vodou.

Tab. Původci, klinické projevy a výskyt schistosomóz
Onemocnění  Klinické projevy  Geografický výskyt
Původce
Močová (egyptská)                             Sch. Haematobium dyzurie, proteinurie, hematurie, kalcifikace močového měchýře, obstruktivní uropatie subsaharská Afrika, Madagaskar, údolí Nilu v Egyptě a Súdánu, Blízký východ, stát Maharaštra v Indii
Střevní (mansonská)                        Sch. Mansoni cirhóza jater ">horečka Katayama, bolesti břicha, průjem s krví, střevní polypy, hepatosplenomegalie, fibróza až cirhóza jater  subsaharská Afrika, Madagaskar, Blízký východ, některé ostrovy Karibiku, severovýchodní Brazílie, Venezuela, Surinam
Japonská (asijská)                           Sch. Japonicum častá a výrazná horečka Katayama, průjem s krví, hepatosplenomegalie, fibróza až cirhóza jater Čína, Filipíny, ostrov Celebes, Malajsie 
Střevní                                                  Sch. intercalatum lehká kolitida ohniska v západní a střední Africe

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster