Detail hesla - Endoftalmitida

EndoftalmitidaSlovníková definice
Zánět postihující všechny oční struktury. Provází ji bolest, pokles zrakové ostrosti, edém víček, chemóza spojivky, zkalení rohovky a hypopyon. Akutní pooperační endoftalmitida vzniká nejčastěji 2. až 5. den po operaci. Zásadní význam pro preferenci endoftalmitidy má dezinfekce operačního pole povidon-iodinem a intrakamerální aplikace cefuroximu (Zinacef) na konci operace. Po stanovení diagnózy je nutno ihned odebrat sklivec na kultivaci a aplikovat antibiotika (Ceftazidim, Vankomycin) intravitreálně, lokálně a celkově. Při zkaleném sklivci je indikována pars plana vitrektomie. Prognóza je většinou špatná. Obdobný průběh má posttraumatická endoftalmitida.Endogenní edndoftalmitidy vznikají u imunosuprimovaných osob hematogenním přenosem při endokarditidě, pyelonefritidě či osteomyelitidě. Mohou být bakteriální či mykotické.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster