Detail hesla - Retardace mentální

Retardace mentálníSlovníková definice
Snížení úrovně rozumových schopností zahrnující IQ nižší než 70–75, omezení ve dvou nebo více oblastech adaptivních schopností (komunikace, péče o sebe sama a jiné) a tento stav trvá od dětství. Příčinou je organické postižení mozku. Faktory způsobující mentální retardaci se mohou uplatňovat prenatálně (infekce matky během těhotenství a jiné), perinatálně (hypoxie plodu v průběhu těhotenství) a postnatálně (do 2 let věku dítěte – infekce, úrazy, záněty mozku a jiné). Mentální retardace je také součástí klinického obrazu řady geneticky podmíněných onemocnění (Downův syndrom a jiné). Dle stupně poškození rozlišujeme lehkou (IQ 50–69), středně těžkou (IQ 35–49) a těžkou formu (IQ 21–34).


Autor: Redakce

Design and code by webmaster