Detail hesla -

Hypertenze při diabetuSlovníková definice
Hypertenze se vyskytuje asi 1,5–2krát častěji u diabetiků než u nediabetické populace.


Plná definice

Etiologie a patogeneze

Diabetes 2. typu a hypertenze jsou provázeny inzulinovou rezistencí (syndrom X, jehož součástí jsou dyslipidémie a obezita). Diabetes mellitus (DM) 1. typu je provázen výskytem hypertenze, pouze pokud se objeví se albuminurie a dojde k rozvoji časné nefropatie. Naproti tomu u diabetu 2. typu může hypertenze DM předcházet.

Klin. obraz a dg.

Současný výskyt diabetu a hypertenze významně zvyšuje riziko makro- i mikrovaskulárních komplikací, s následně zvýšeným rizikem koronárního úmrtí, ICHS, městnavého srdečního selhání, cévních mozkových příhod a postižení periferních tepen. Většina diabetiků umírá na makrovaskulární komplikace a nepřítomnost hypertenze je spojena s delším dlouhodobým přežíváním. Mikrovaskulární komplikace ve formě diabetické nefropatie a retinopatie významně přispívají k morbiditě a mortalitě diabetiků. Progresivní snižování ledvinných funkcí u diabetiků s hypertenzí, zvláště při současně přítomné proteinurii, může být zpomaleno léčbou hypertenze. Inhibitory enzymu konvertujícího angiotensin (ACEI) zpomalily snižování renálních funkcí a riziko dialýzy u normotenzních diabetiků 1.typu s proteinuriií. Neprotektivní účinky prokázaly u DM 2. typu i AT 1 -blokátory receptorů pro angiotensin II. Léčba ACEI u normotenzních diabetiků 1.typu dokázala zpomalit i progresi retinopatie.

Terapie

Redukce hmotnosti je provázena zlepšením inzulinové rezistence a poklesem TK u diabetiků s hypertenzí. Ačkoliv diuretika a beta-blokátory snižují inzulinovou senzitivitu a zvyšují hladiny triacylglycerolů, bylo popsáno, že diuretika snižují kardiovaskulární příhody u diabetiků. Beta-blokátory mohou teoreticky maskovat hypoglykémii, ale v praxi toto není kontraindikací, vezmeme-li v úvahu, že existují jasné důkazy o jejich kardioprotektivitě u diabetiků po infarktu myokardu. ACEI nebo blokátory kalciových kanálů neovlivňují inzulinovou senzitivitu nebo lipidový profil. Medikamentózní léčbu hypertenze u diabetu zahajujeme, přetrvávají-li hodnoty TK vyšší než 140/90 mm Hg bez ohledu na přítomnost nebo nepřítomnost dalších rizikových faktorů nebo orgánového poškození. Cílem léčby hypertenze u diabetu je dosáhnout hodnot TK menších než 130/85 mm Hg (nižších než 125/75 mm Hg u pacientů s proteinurií vyšší než 1 g/24 h). ACEI jsou lékem volby u hypertenzních diabetiků se srdečním selháním nebo asymptomatickou dysfunkcí levé komory a dále u diabetiků s nefropatií (většina důkazů existuje pro DM 1. typu). Pokud jsou ACEI kontraindikovány nebo nejsou nemocnými tolerovány a u DM 2. typu indikujeme u diabetické nefropatie blokátory angiotensinu II na úrovni receptorů (AT 1 -blokátory). Diabetici po infarktu myokardu profitují z léčby beta-blokátory více než nediabetici.

R. Cífková

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 202–203.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster