Detail hesla -

Hypertenze renálníSlovníková definice
Hypertenze vznikající na podkladě poškození ledvin.

Příbuzná hesla: Hypertenze esenciální

Plná definice
Nejčastější forma sekundární hypertenze. 4-5 % všech pacientů s hypertenzí má onemocnění parenchymu ledvin a 1-2 % stenotické postižení ledvinných tepen. Prevalence renální hypertenze stoupá s věkem, s dobou trvání nefropatie a s poklesem funkce ledvin. Renoparenchymatózní hypertenze často provází chronické glomerulonefritidy, diabetickou nefropatii a polycystickou chorobu ledvin. Z jednostranných onemocnění nádory, hydronefrózu a hypoplazii ledviny. Renovaskulární hypertenze vzniká při zúžení jedné nebo obou renálních tepen způsobeném aterosklerózou nebo fibromuskulární dysplazií. U 20 % renálních hypertenzí (renovaskulární a jednostranná parenchymatózní onemocnění ledvin) je možná radikální léčba chirurgickými nebo intervenčními radiologickými metodami (PTRA). Cílem medikamentózní léčby je dosažení TK 130/80 mm Hg, u proteinurických nefropatií 125/75 mm Hg a nižšího.
V. Monhart

Převzato z
Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 203.
www.galen.cz

Autor: Galén


Doporučená literatura z nakladatelství Triton:

nakladatelství Triton
Hypertenze a ledviny, 2. rozšířené a přepracované vydání


Design and code by webmaster