Detail hesla -

Kardiomyopatie alkoholováSlovníková definice
Onemocnění srdečního svalu spojená s poruchou jeho funkce.


Plná definice

Výskyt

Postihuje odhadem až 2/3 alkoholiků, většinou se projeví po více než 10 let trvajícím abúzu spolu s postižením jiných orgánů.

Etiologie a patogeneze

K poškození myokardu může dojít několika mechanismy: přímým toxickým vlivem alkoholu na myokard, nutričními defekty (zvl. thiaminu s neúplně vyjádřenou beri-beri).

Klin. obraz a dg.

Projevuje se systolickou dysfunkcí levé komory s obrazem k nerozeznání připomínajícím dilatační kardiomyopatii klinicky i při vyšetřování pomocí zobrazovacích metod. Častá je fibrilace síní. Mohou se vyskytovat i maligní komorové arytmie, popř. převodní poruchy. Pokračující abúzus alkoholu vede k úmrtí na neovlivnitelnou srdeční slabost, arytmie nebo embolizace. Abstinence zahájená v časnějších stadiích choroby může upravit kardiální nálezy, vysazení alkoholu v pokročilejším stupni s rozvojem myokardiálních fibróz však již ke zlepšení ani stabilizaci nálezů nevede. Při pokračující konzumaci alkoholu umírá přibližně polovina nemocných v období 3-6 let od stanovení diagnózy.

Terapie

Terapie je stejná jako u dilatační kardiomyopatie, chronická antikoagulační terapie však někdy bývá vzhledem k současnému jaternímu postižení problematická.

P. Gregor

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 282.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster