Detail hesla -

Perikarditida konstriktivníSlovníková definice
Chronické zánětlivé generalizované postižení perikardu.

Příbuzná hesla: Perikarditida akutní

Plná definice
Konstrikce perikardu ztluštěným a většinou kalcifikovaným vazivem je klasickým příkladem významných restriktivních změn funkce komory. Při analýze diastoly (echokardiografie) a při měření tlaku v síních zjistíme charakteristické změny plnění (»náhlý pokles a plateau«). Protože krunýř fibrotického perikardu brání rozepínání obou komor stejně, jsou tlaky na konci diastoly v obou komorách identické.

Klin. obraz a dg.

Nevelká dušnost kontrastuje s výraznými projevy systémového městnání. Při fyzikálním vyšetření dominuje zvýšení náplně krčních žil, patrné i vsedě, se zřetelně patrným prudkým poklesem náplně krátce po druhé ozvě (iniciální fáze diastoly). Bývá hepatomegalie a ascites (asi u 70 % nemocných), u mladších pacientů se nemusejí objevit otoky dolních končetin. Diagnóza se opírá o nález výrazného systémového městnání při relativně malých obtížích. Důležité je rtg vyšetření hrudníku, které u většiny nemocných prokáže kalcifikace v perikardu. Echokardiografické vyšetření nemusí být průkazné, cennější je MR. Diagnosticky užitečný je katetrizační nález identických tlaků v levé a pravé komoře na konci diastoly.Terapie je chirurgická.

J. Hradec

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 443.

www.galen.cz

 

Autor: Galén

Design and code by webmaster