Detail hesla -

Tachykardie sinusováSlovníková definice
Sinusový rytmus o frekvenci vyšší než 100/min. Podnět vzniká v sinusovém uzlu a šíří se normální cestou ze síní na komory, tomu odpovídá normální tvar vlny P a štíhlý QRS komplex. Začátek i konec sinusové tachykardie je postupný a nevzniká či nekončí skokem.

Příbuzná hesla: Tachyarytmie supraventrikulární, ,

Plná definice

Patogeneze

Může jít o rytmus fyziologický, patologický nebo rytmus navozený farmakologicky. Sinusová tachykardie představuje normální reakci srdce na fyzickou a psychickou zátěž. Předpokládá se, že zdravý jedinec by měl dosáhnout při maximální fyzické zátěži srdeční frekvence dosahující hodnoty 220/min minus věk. Tato schopnost zvýšit srdeční frekvenci je označována jako chronotropní kompetence. K sinusové tachykardii dochází dále při horečce, srdečním selhání, šokovém stavu nejrůznější etiologie, anémii, thyreotoxikóze a řadě dalších onemocnění. Farmakologicky je možno navodit sinusovou tachykardii katecholaminy, sympatomimeticky působícími látkami a některými psychotropními látkami (kokain). Jako patologickou sinusovou tachykardii označujeme stav, kdy tachykardie není ani farmakologicky navozená, ani kompenzační reakcí organismu a neodpovídá aktuální úrovni fyzické aktivity.

Klin. obraz

Příznaky odpovídají vyvolávající příčině. Klinická závažnost sinusové tachykardie je většinou malá.

Terapie

Léčba spočívá v odstranění vyvolávající příčiny. U tzv. neurocirkulační astenie a thyreotoxikózy jsou lékem volby beta-blokátory. V ojedinělých případech u perzistující sinusové tachykardie neodpovídající na léčbu beta-blokátory přichází v úvahu možnost katetrizačního ovlivnění sinusového uzlu.

K. Lefflerová

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 625.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster