Detail hesla -

Uzávěr arteria mesenterica akutníSlovníková definice
Život ohrožující stav, způsobený poruchou střevní perfúze (téměř vždy jde o a. mesenterica superior). Dojde li k nekróze střeva, činí mortalita 70-90 %.


Plná definice

Etiologie a patogeneze

Tepenný uzávěr může být původu embolického, trombotického či vazospastického. Někdy dochází k poruše perfúze z důvodů hemodynamických. Jako rizikové faktory pro vznik akutní mezenterické ischémie se uvádějí: věk nad 50 let, postižení srdečních chlopní, kardiál­ní insuficience (digitalis), arytmie a infarkt myokardu. Zvýšené riziko výskytu je též při hypovolémii a hypotenzi, zvláště jsou-li spojeny s traumatem, popáleninami, pankreatitidou a gastrointestinálním krvácením.

Klin. obraz a dg.

Příznaky onemocnění mohou být různorodé od náhle vzniklých, krutých bolestí břicha s krvavými průjmy a zvracením až po bolesti progredující, břišní distenzi, sepsi a multiorgánové selhání. Při embolizaci do zdravé tepny bývají příznaky dramatičtější nežli při trombóze nasedající na významné tepenné stenózy u nemocných s anamnézou chronické břišní angíny. Zásadním vyšetřením pro stanovení diagnózy je arteriografie mezenterických tepen.

Terapie

V případě spastických změn se doporučuje selektivní infúze s papaverinem. Chirurgická léčebné možnosti spočívají v tromboembolektomii, rekonstrukci, peroperační trombolýze a resekci postiženého střeva. Intervenční léčba pomocí trombolytik je prováděna řídce a jejím rizikem je krvácení z postiženého střeva.

Prognóza

Prognóza nemocného závisí na včasné diagnostice (před rozvojem střevního infarktu) a na úspěšné léčbě.

M. Bulvas

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 665.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster