Detail hesla -

Uzávěr břišní aortySlovníková definice
Překážka toku krve s poruchou perfúze oblastí zásobených tepnami, odstupujícími za uzávěrem nebo v něm.


Plná definice

Etiologie a patogeneze

Postižení může vznikat akutně, např. při zaklínění embolu v oblasti aortální bifurkace, trombóze aneuryzmatu nebo je výsledkem chronického progresivního zužování lumen při aterosklerotickém procesu v terminálním úseku aorty a odstupech ilických tepen (viz heslo Syndrom Lericheův)

Klin. obraz a dg.

Náhlý uzávěr nevýznamně zúžené či zdravé břišní aorty je život ohrožující příhodou s rizikem závažných reperfúzních komplikací při obnovení průtoku (viz heslo Ischémie dolních končetin, akutní). Při pozvolném rozvoji stenózující aterosklerózy dochází ke kolateralizaci a život nemocného není ohrožen. Nebezpečím je proximální šíření procesu a postižení odstupů renálních a mezenterických tepen. Pozvolna vznikající uzávěr se klasicky projevuje výraznou bolestivou únavou svalstva a klaudikacemi v hýždích, stehnech i lýtkách Postižení pánevních tepen se může projevit i vaskulogenní impotencí. Ke klidovým bolestem a kritické ischémii dochází zpravidla při paralelním postižení perifernějších tepen. Kromě přítomnosti vysokých klaudikací má pro diagnózu význam vymizení arteriálních pulsací v tříslech a periferněji. Zásadní význam pro diagnózu a posouzení léčebných možností má fyzikální a angiografické vyšetření. To bývá nutno provést z axily či tepny na předloktí. Alternativou u štíhlých jedinců je i intravenózní digitální subtrakční angiografie. Současné uzávěry (nebo významné stenózy) obou pánevních tepen mají obdobné symp­tomy jako uzávěr břišní aorty a jejich rozpoznání umožní angiografie. Obvyklou komplikací bývá šíření trombózy centrálním i periferním směrem a periferní embolizace. U akutního uzávěru se obáváme reperfúzních komplikací.

Terapie

Léčba akutního uzávěru břišní aorty je angiochirurgická a život nemocného závisí na úspěchu léčby a na době prodlení První pomocí je zde podání heparinu k prevenci apozice trombu I u chronického postižení se léčebně uplatní hlavně angiochirurgické postupy. Ve vhodných případech je možno využít i endovaskulárních technik (stenty, stentgrafty).

M. Bulvas

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 665-666.

www.galen.cz

Autor: Galén

Design and code by webmaster